ZAKRZEWSKI DOSTAŁ 33 TYSIĄCE ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

W 2014 roku przed wyborami samorządowymi kandydat Koalicji Samorządowej Jerzy Zakrzewski obiecywał:

Naszą gminę stać na jakość na miarę XXI wieku. Tu ma się dobrze żyć, zarabiać i wypoczywać. Wszystkim. Nie tylko władzy”.

Pracownikom należy się coroczny wypoczynek w wymiarze z reguły 26 dni. Obowiązek wypoczynku powinno się wykorzystać nie później niż do 30 września kolejnego roku (art. 168 Kodeksu pracy). Wyjątkiem są 4 dni możliwego urlopu na żądanie, który można „przeciągnąć” do końca roku. Zasada ta z reguły się sprawdza, ale są i tacy, którzy urlopu wykorzystać nie chcą i co roku Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje urzędy, a czasami nakłada upomnienia i kary. Zastosowanie mają postępowanie mandatowe, wniosek o ukaranie do sądu, albo środki wychowawcze. Przed dwoma laty zwróciliśmy się do wszystkich gmin naszego powiatu z prośbą o wskazanie ile zaległego urlopu mają poszczególni urzędnicy na stanowiskach wójtów, burmistrzów, sekretarzy i skarbników. Pytanie skierowaliśmy też do PIP, by porównać wiedzę samorządów i instytucji kontrolnej. Okazało się wówczas, że w powiecie jest kilku rekordzistów, wobec których Państwowa Inspekcja Pracy wystosowała środki wychowawcze w postaci upomnień. Urząd Miejski w Kłobucku otrzymał do lipca 2018 roku dwa ostrzeżenia.

Istotne jednak było to, by urzędnicy na stanowiskach wójtów i burmistrzów, którzy podówczas nie wybrali zaległych urlopów zdążyli wykorzystać skumulowane już wtedy urlopy przed kampanią wyborczą. Bo zaległości wraz z urlopami na rok 2018 u rekordzistów jak Jerzy Zakrzewski – wynosiły około 90 dni, co groziło koniecznością wypłaty przez urzędy gmin i miast – wraz z pochodnymi od dochodów – kilkudziesięciu tysięcy złotych. O plany urlopowe pytaliśmy wówczas m.in. burmistrza Jerzego Zakrzewskiego, który mówił nam, że:

– Obowiązującą część urlopu będzie się starał wykorzystać do końca kadencji. Żartobliwie przy tym dodawał – „zamierzam dalej być burmistrzem, więc przepadnie mi ten urlop, nie zamierzam wziąć ekwiwalentu”. Po chwili mówił już poważnie, że będzie chciał wykorzystać urlop, tak, aby nie kolidowało to z obowiązkami, bo w Kłobucku wykonuje się dużo inwestycji, a nie wszystko można scedować na pracowników.

Minęły niemal dwa lata i wystąpiliśmy z pytaniem do kłobuckiego urzędu miasta ponownie, by dowiedzieć się komu wypłacono pieniądze za niewykorzystany urlop. Niestety okazuje się, że burmistrz wprowadził czytelników w błąd mówiąc, że nie zamierza wziąć ekwiwalentu. Pieniądze za należny jemu i niewykorzystany urlop zainkasował – niemal 33 tysiące złotych (brutto). Kwotę niebagatelną – dla wielu niemal roczny dochód.

W kłobuckim urzędzie miejskim niewykorzystane urlopy to rzadkość. W roku 2016 wypłacono z tej racji jednemu z podinspektorów 799,00 złotych, dozorcy 269,60 złotych, a także niechętnie i po zawartej przed sądem ugodzie Rafałowi Ścieburze – byłemu wiceburmistrzowi 2571,12zł. Rok później 7331 złotych i 34 grosze odebrał przechodzący na emeryturę Kierownik Wydziału Organizacyjnego, a także dozorca – blisko spokrewniony z burmistrzem – 418,23 zł. W roku 2018 pieniądze za niewykorzystany urlop odebrał tylko Jerzy Zakrzewski 32 907,85 złotych. Nie znamy odpowiedzi na pytanie czy również obecnie Jerzy Zakrzewski ma zaległy i niewykorzystany urlop, odpowiedzi się jednak domyślamy.

Jerzy Zakrzewski dzierży I miejsce pośród wszystkich włodarzy w powiecie kłobuckim w kwestii uzyskanego ekwiwalentu. W powiecie jest jeszcze tylko jeden włodarz, który nie wykorzystuje większości należnego mu urlopu wypoczynkowego. To wójt gminy Miedźno Piotr Derejczyk. W związku z upływem kadencji wójta 16 listopada 2018 roku wypłacono ekwiwalent w łącznej kwocie 20.769,56 zł brutto. Dzierży zaszczytne II miejsce w powiecie kłobuckim

Z oświadczenia majątkowego za rok 2018 wynika, że kłobucki burmistrz zarobił:

  • tytułem umowy o pracę w Urzędzie Miasta 163 020,84 zł
  • tytułem umowy zlecenie w LGD Zielonym Wierzchołku Śląska 595,75 zł
  • tytułem umowy o pracę z ZKG ds. Wodociągów i Kanalizacji 35 726,76 zł i 938,51 zł z ZFŚS
J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *