PSZOK Nieczynny do Odwołania

ŚMIECI, ŚMIECI, ŚMIECI

Przed kilkoma dniami zniesiono zakaz wchodzenia do lasów i znów można było pośród zielenie złapać oddech bez pośrednictwa znienawidzonych maseczek. Tysiącom ludzi ukazał się jednak widok, który dobitnie pokazał, że nie wszyscy do zakazu się stosowali, niestety nie tylko tego zakazu. W lasach, rowach i na poboczach dróg pojawiły się tony śmieci – od puszek po farbach, worków po cemencie, przez zderzaki samochodowe i podsufitki, a na telewizorach i wersalkach kończąc. Takiej bezmyślności chyba nikt się nie spodziewał, jednak w mediach społecznościowych można znaleźć głosy, że to wina samorządów i firm odbierających śmieci. Bo te pierwsze zamykają PSZOKi, na które dotychczas można było wywozić tego typu śmieci, a drugie nie odbierają wszystkich śmieci spod domów. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są na co dzień zamknięte w kilku miejscowościach, jednak wskazane są dni kiedy można śmieci tam dostarczać. Jednak są i takie gminy jak największa na naszym ternie – Kłobuck, gdzie decyzją Burmistrza Jerzego Zakrzewskiego PSZOK nieczynny jest od 14 marca! I będzie zamknięty do odwołania. Nie ma żadnego racjonalnego powodu do takiej decyzji, a góry śmieci rosną w okolicznych lasach, na łąkach, a nawet na Górze Kamyckiej!

PRAWO, A PRAKTYKA

W związku ze stwierdzeniem przez Wojewodę Śląskiego nieważności uchwały Nr 173/XIX/2020 Rady Miejskiej z 12 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, – obowiązuje uchwała Rady Miejskiej z 22 listopada 2016, Nr 248/XVII/2016 zm. Uchwałą Nr 350/XXXIV/2017. W paragrafie 5, ustęp 2 tej uchwały – reguluje godziny pracy PSZOK-u, a ten ma być czynny od wtorku do soboty włącznie. Jakim prawem jest więc zamknięty?

Zgodnie z art. 11c ust. 2 ustawy z 31 marca 2020 r. zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 568) wojewoda na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta może wydać zarządzenie zmieniające częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez PSZOK. Tym samym jest władny zmienić zapisy określone w uchwale Rady Miejskiej. Nie oznacza to jednak, że wojewoda może całkowicie zamknąć PSZOK. Przepis ten daje jedynie możliwości ograniczenia działalności PSZOK, a nie całkowitego jego zamknięcia.

To jednak definicja, a rzeczywisty problem polega na tym, że nie udało nam się dotrzeć do wniosku Burmistrza o takie ograniczenie. Nie wiemy też czy Wojewoda Śląski tym wydał takie zarządzenie, a PSZOK w Kłobucku mimo to pozostaje „…nieczynny do odwołania”. Czy sytuacja taka jest zgodna z prawem? Co mają robić mieszkańcy z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, zużytymi oponami, etc.? Czy mają je wywozić do lasu, jak maja w zwyczaju?

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *