SZANSA NA OBWODNICĘ KŁOBUCKA?

Dotychczas nie było szans na realizację obwodnicy wokół Kłobucka. Wsparcie dla planów obwodnicy zapowiadał przed wyborami poseł partii rządzącej Andrzej Gawron. Zabiegając o głosy mieszkańców naszego powiatu mówił, że obwodnica dla Kłobucka będzie jednym z priorytetów rozpoczynającej się kadencji.  – Rozmawiałem o tym z wiceministrem. Myślę, że będziemy teraz oficjalnie starać się i występować o to, żeby nadać tempa takim pracom początkowym, żeby ta obwodnica powstała – zapowiadał w Kłobucku. Przed wyborami planowano opracowanie obwodnic i trwały wówczas uzgodnienia szczegółów związanych z ich realizacją. Niestety Kłobuck do zapowiedzianej setki obwodnic wpisany nie został. W tym roku otwarto węzeł Jasna Góra, a ruch mimo trwającej epidemii nie zmalał. Co dalej z planami obwodnicy?

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Zapowiedziany przez rząd w lutym br. program, określił cele inwestycyjne i listę zadań do realizacji. W jego ramach powstać ma 100 obwodnic na drogach krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Ujęto tam zadania na różnym etapie przygotowania, a ich wybór odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, stanu bezpieczeństwa ruchu czy poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi. Z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 do końca 2019 r., oddano do ruchu 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64. W pobliżu powiatu kłobuckiego spodziewane są budowy obwodnic Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46. Dotychczas nie były prowadzone prace przygotowawcze dla ich budowy, a planowana data ogłoszenia przetargu, to II kw. 2024 roku. Podstawowym celem budowy obwodnicy Blachowni i Herb jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża  przez miejscowości te w związku z sąsiedztwem nowo wybudowanej autostrady A1 obiegającej Częstochowę. W przyszłości odcinek ten będzie kluczowy z uwagi na połączenie A1 z planowaną drogą ekspresową S11. Planowana inwestycja poprawić ma warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej nr 46 od Lublińca do Częstochowy. Co jednak z Kłobuckiem, który leży przy drodze krajowej nr 43 już włączonej do autostrady A1?

Okazuje się, że poseł Andrzej Gawron z obietnicy stara się wywiązać. W listopadzie wystosował pismo z prośbą o podjęcie wspólnych działań dla utworzenia obwodnicy miasta i wciągnięcie „ringu” do programu budowy dróg krajowych. Przed kilkoma dniami do biura poselskiego wpłynęło pismo Wojewody Śląskiego, gdzie zawarta jest informacja, że do Zarządu Województwa Śląskiego oraz do GDDKiA wystosowano prośbę o analizy w związku z obwodnicą Kłobucka. W odpowiedzi czytamy m.in.:

„(…)Z przesłanych przez Marszałka Województwa śląskiego informacji wynika, że w tej sprawie wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury. Z odpowiedzi, którą otrzymał od Zastępcy Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w piśmie z 10 grudnia 2019 r. wyniku, że Ministerstwo Infrastruktury analizuje i monitoruje stan oraz bezpieczeństwo na drogach krajowych i na bieżąco — w miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych — wykonuje priorytetowe zadania, szczególnie mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców. (…)Z kolei p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Katowicach w treści pisma z 3 marca 2020 r. poinformował, że wnioskowane zadanie zostało ujęte w rządowym programie pn. „Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030″.

Jednakże, budowa obwodnicy Kłobucka została wskazana w załączniku nr 2, który obejmuje zadania możliwe do realizacji w ramach ww. Programu w wyniku uzyskania oszczędności przetargowych oraz na skutek rozliczenia zadań oddanych do ruchu a ujętych w załączniku nr 1.(…)”

Z pisma wynika obecnie tyle, że teoretycznie budowa obwodnicy jest planowana i możliwa pod warunkiem znalezienia oszczędności przy innych realizacjach drogowych. W praktyce nie wynika z niego nic nowego, a bez większego ryzyka już dzisiaj można ocenić, że pieniędzy zabraknie. Wygląda więc na to, że poseł Andrzej Gawron będzie musiał do pomysłu budowy obwodnicy przekonać kilku swoich kolegów z regionu, a być może również eurposłankę. Argumenty takiego grona być może wyniosą pomysł ku realizacji.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *