PROBLEM W REGULOWANIU PŁATNOŚCI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM – RESTRUKTURYZACJA

Piotr Łuczak

ww.klst.pl

Problemy gospodarcze wynikające z epidemii koronawirusa i wprowadzonego stanu epidemicznego mogą u przedsiębiorców zagrożonych utratą płynności finansowej rodzić wiele pytań w obszarze odpowiedzialności za długi swoich przedsiębiorstw. Firma, która jest niewypłacalna bądź zagrożona niewypłacalnością może złożyć w sądzie wniosek restrukturyzacyjny.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, po pierwsze chroni przed działaniami wierzycieli – istnieje możliwość wstrzymania postępowań egzekucyjnych, czy uchylenia zajęcia rachunku bankowego. Po drugie, przedsiębiorca zyskuje również czas do wprowadzenia zmian, które doprowadzą do poprawy płynności finansowej. Po trzecie, przedsiębiorca poprzez negocjacje z wierzycielami może proponować warunki spłaty swoich zobowiązań.

Restrukturyzacja zobowiązań przedsiębiorstwa (tzw. propozycje układowe) mogą obejmuje w szczególności:

1) odroczenie terminu wykonania;

2) rozłożenie spłaty na raty;

3) zmniejszenie wysokości;

4) konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;

5) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Propozycje układowe przekładane w postępowaniu restrukturyzacyjnym mogą zawierać jedną lub więcej sposobów restrukturyzacji zobowiązań firmy. Przedsiębiorca może przedstawić jednorakie lub wielorakie metody restrukturyzacji swoich zobowiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *