UŁATWIENIA I STRACH O ZEMSTĘ URZĘDNICZĄ

Urząd miasta w Kłobucku wprowadził ułatwienia dla przedsiębiorców w postaci decyzji o umorzeniach podatków od nieruchomości – w tym opóźnionych i zaległych. Na razie wiadomo o ponad pięćdziesięciu takich decyzjach, w tym także mocno zaskakujących – jednak zgodnych z prawem.

Umorzenia podatkowe w Kłobucku (fragment)- źródło zycieklobucka.pl

Wszystko to w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 ust. 2 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rządowe ograniczenia sprawiły, że wielu przedsiębiorców nadal nie może wykonywać swojej działalności i dla nich pomoc publiczna jest nie tylko zasadna, ale i konieczna.

Do kłobuckiego urzędu zwróciło się też wielu najemców wykorzystujących do prowadzenia działalności obiekty i pomieszczenia stanowiące własność Gminy Kłobuck, na podstawie umów najmu, o zwolnienie z opłat z tytułu czynszu za najem lokali. W wielu przypadkach miało to miejsce już w marcu. Ze złożonej interpelacji wynika, że część spośród nich nie uzyskała odpowiedzi na swoje wnioski. Do takich konkluzji po rozmowach z kilkoma przedsiębiorcami doszedł jeden z kłobuckich radnych. Mowa o Witoldzie Dominiku, do którego zwrócili się mieszkańcy, którzy nie dość, że nie zostali zwolnieni z opłat z tytułu czynszu, to niektórym nałożona została dodatkowa opłatę z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro (w przeliczeniu na złotówki) na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 roku, o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Opłata zostanie zapewne wycofana jak udało nam się ustalić – a co potwierdza odpowiedź burmistrza na interpelację radnego:

-„Rozpoczęta została procedura rozpatrzenia złożonych kompletnych wniosków o umorzenie należności czynszowych (czynsze netto bez opłat za media) wraz z odsetkami i notą obciążającą 40 euro, zaś każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie (…)” – niesmak jednak pozostał.

Dla wielu, to szczególnie bolesne w sytuacji, kiedy części przedsiębiorców umarza się o kilku, do ponad dwudziestu tysięcy złotych, a innych obarcza dodatkowymi kosztami w kwocie niemal dwustu złotych.

„To pokazuje, że są równi i równiejsi wobec prawa – mówi nam jeden z czytelników”.

Ostatecznie na wniosek Burmistrza Kłobucka, Rada Miejska w Kłobucku na sesji w dniu 28 kwietnia br., podjęła dwie uchwały – w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, mające umożliwić przedsiębiorcom, ubieganie się o zwolnienie z podatku od nieruchomości lub wydłużenie terminu płatności rat tego podatku.

Radny Witold Dominik stara się dowiedzieć w interpelacji czy przedsiębiorcy zwracający się do urzędu już w marcu – otrzymali w terminach przewidzianych w KPA pisemne odpowiedzi na złożone przez nich wnioski? Docieka również czy prawdą jest, że zostali zobowiązani wspomnianej powyżej opłaty z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro?

Odpowiedź na interpelację już jest, my tymczasem dotarliśmy do przedsiębiorcy, który taką decyzję (o zapłacie rekompensaty) otrzymał, a także do innych, którzy nie chcą się wypowiadać, jednak mówią nam o swoim rozgoryczeniu, prosząc przy tym o anonimowość i niepublikowanie informacji mogących narazić ich na identyfikację i nieprzyjemności lub konsekwencje. Wydaje się, że dla nich gorsza od ewentualnej kary jest wyraźna obawa przed urzędnikiem i choć to niepojęte, spodziewają się swoistej zemsty lub przyszłych problemów, co wyrażają w swoich wypowiedziach.

Rozumiemy, że jest kryzys, ale taczki nadal można w wielu sklepach kupić, przestańcie się bać!

A tak sprawę tę przedstawia Gazeta Kłobucka:

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *