Daniel Mańczyk fotel już ma. Teraz pozostają starania o stanowisko.

Tegoroczne wybory samorządowe dla gminy Wręczyca będą wyjątkowe, ponieważ po kilkudziesięciu latach całkowicie zmieni się władza w tej gminie. Wójt Henryk Krawczyk po 44 latach na stanowisku, przechodzi na emeryturę. Kto go zastąpi? Na to pytanie starają się odpowiedzieć mieszkańcy, największej po Kłobucku gminy naszego powiatu. Jednym z typowanych na to stanowisko kandydatów jest Daniel Mańczyk, z którym nasza redakcja przeprowadziła krótki wywiad.

J.B. Mieszka Pan tutaj od dziecka, jak Pan postrzega pokoleniową zmianę?

D.M. Zacznę od tego, że fakt, iż obecny wójt nieprzerwanie sprawował swój urząd od 44 lat, budzi mój ogromny szacunek dla jego osoby. Tym bardziej, że okres ten, to burzliwy rozwój nowych technologii, społeczeństwa informacyjnego oraz przekształcania ustrojowego, co wymuszało dostosowanie się do zmieniających się warunków. O jego skuteczności i dobrej współpracy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim świadczy choćby fakt, że gmina pozyskała ponad 20 milionów zewnętrznego dofinansowania na projekty inwestycyjne. Oczywiście pojawiają się głosy krytyki, że „to czy tamto” można było zrobić lepiej, ale to jest tak jak z anegdotą, że w kolejce do udzielania rad jest dużo chętnych, jeszcze więcej w kolejce narzekających, jednak w kolejce chętnych do pracy zawsze są wolne miejsca.

Oczywiście zmiana jest nieunikniona i konieczna, pewne aspekty zgłaszane przez mieszkańców i zaobserwowane przeze mnie się pokrywają. Tak na przykład wymagają przyspieszenia prace wspierające montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w naszych domach, trzeba zająć się infrastrukturą rekreacyjną, ścieżkami rowerowymi i chodnikami, kanalizacją sanitarną i budową sieci gazociągowej oraz usunąć pozostałe gdzieniegdzie rury i pokrycia azbestowe. Uruchomienie żłobka, rozwój i doposażenie placówek edukacyjnych, uruchomienie dzienników elektronicznych w szkołach. Te ostatnie są na etapie wdrażania i będą wymagały odpowiedniego wsparcia informatycznego, co jak uważam, będzie obowiązkiem nowego wójta.

Dużo zostało zrobione, ale sporo jest jeszcze do zrobienia. Z pewnością będzie to  wyzwanie dla wójta i nowej rady gminy, której kadencja rozpocznie się jeszcze w tym roku. Jestem za stabilnym, zrównoważonym rozwojem i dialogiem ze wszystkimi współodpowiedzialnymi za rozwój gminy bez niepotrzebnych rewolucji.

J.B. Pana hasło wyborcze, które nam prezentuje, to „Wspólna Gmina Wręczyca”. Jaki przekaz to hasło niesie?

D.M. Gmina Wręczyca Wielka jest rozległa. W jej skład wchodzi aż 28 sołectw. Uważam, że każde z nich musi współodpowiadać zarówno za swoją społeczność, jak i za całą gminę. Gdzieś już chyba to mówiłem: „silny broni siebie… silniejszy ma obowiązek bronić słabszego”. Rozumiem to tak, że każda nawet najmniejsza miejscowość musi mieć równe i sprawiedliwe szanse rozwoju, co oczywiście nie oznacza, że w każdej miejscowości trzeba wybudować basen czy wielkie boisko. Każda społeczność ma inne potrzeby. Sukces możemy osiągnąć angażując się wspólnie w pracę, bez zazdrości czy zawiści, bez wytykania sobie, kto co robi. Osiągnąć to można dzięki dialogowi. Jeśli mieszkańcy gminy udzielą mi mandatu zaufania i powierzą stery kierowania gminą, będę dążył do integracji wszystkich środowisk: młodzieży, seniorów, strażaków, działaczy społecznych i kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji, klubów sportowych, radnych i sołtysów, a głos każdego mieszkańca musi być wysłuchany.

J.B. Jeśli zostanie Pan wójtem, co będzie priorytetem?

D.M. Myślę, że będzie się trzeba skupić na kilku kwestiach. Po pierwsze chciałbym, aby rozpoczęte na terenie naszej gminy inwestycje zakończyły się zgodnie z harmonogramem i zostały oddane do użytku mieszkańcom bez zbędnych opóźnień. Mam tu na myśli głównie inwestycje związane z  budową czy remontem dróg i kanalizacją. Koniecznie trzeba się zająć modernizacją oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej. Bardzo ważne jest też dla mnie przeanalizowanie finansów naszej gminy pod kątem optymalizacji. Dobry plan finansowy to podstawa. Ponadto w sierpniu zaktualizowany został Regionalny Program Operacyjny dla Woj. Śląskiego 2014-2020. Rozszerzono zakres wsparcia. Oznacza to pojawienie się nowych możliwości pozyskania środków z funduszy UE, a jak wiadomo, tu istotne są terminy. Oczywiście, cały czas rozmawiam z mieszkańcami i różne tematy są zgłaszane. I każdy jest tak samo ważny dla naszej społeczności.  

J.B. Prowadzi Pan od lat własną firmę, jest prezesem klubu sportowego, wiceprezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Teatralnych, działa społecznie, rozwija swoje pasje. Udaje się to wszystko pogodzić?

D.M. Uczciwie mówiąc, nie jest łatwo. Podstawą jest jednak dobra organizacja- i tu mam na myśli nie tylko organizację swojej pracy, ale też to, w jaki sposób funkcjonuje moja rodzina. Jeśli wokół siebie masz osoby, które chcą współdziałać, są zaangażowane i na których możesz polegać, to wszystko jest możliwe. To samo dotyczy osób, z którymi pracujesz. No i pasja. Jeśli jakieś działanie, praca, bycie z ludźmi, pomaganie, sprawia nam przyjemność, nakręca nas, przynosi satysfakcję, to chcemy to robić po prostu i już.

J.B. Wśród oczekiwań wyborców, mieszkańców gminy Wręczyca jest m.in. gazyfikacja. Temat przewija się niemal we wszystkich gminach na szlaku gazyfikacji. Widzi Pan możliwości takiej inwestycji?

D.M. Ten temat wymaga jeszcze pogłębionej analizy, ale oczywiście  jest szansa na przeprowadzenie takiej inwestycji. Obecnie, jak mi wiadomo, są dwie firmy zainteresowane tematem, odbyły się już pierwsze rozmowy. Jak tylko będę miał więcej informacji, z pewnością się nimi podzielę.

J.B. Dlaczego wyborcy mieliby głosować właśnie na Pana?

D.M. Jestem mieszkańcem gminy Wręczyca od zawsze, prowadzę tu firmę usługową i od wielu lat działam społecznie. Znam problemy i potrzeby mieszkańców, często o tym rozmawiamy ze sobą. Mam program obejmujący szerokie spektrum działań, które sprawią, że będzie się w naszej gminie po prostu fajnie żyło. Jestem nastawiony na współpracę, łączenie różnych środowisk we wspólnym celu, przejrzystość działania. Słucham ludzi uważnie i wierzę, że razem nam się uda wiele zrobić.  

REDAKCJA

Daniel Mańczyk jest jednym z trzech, a być może czterech kandydatów do objęcia stanowiska wójta. Spośród dotychczas ujawnionych. Ostateczny termin, w którym poznamy z imienia i nazwiska wszystkich kandydatów upływa w piątek 21 września. W kolejnym numerze podamy wszystkich kandydatów na wójtów i burmistrzów z gmin naszego powiatu, zapraszamy już dzisiaj do zakupu kolejnego wydania klobucka.pl

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *