MŁODZIEŻ TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Boiska dla młodzieży

Jako samorząd powiatowy, oddaliśmy do użytku dwa wielofunkcyjne boiska sportowe podnosząc jakość bazy sportowej w szkołach ponadpodstawowych, pozostających w naszej pieczy. Wartość nowego obiektu przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku opiewa na kwotę 347.454 zł, przy czym pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 114.659 zł, natomiast koszt budowy boiska sportowego wraz z siłownią zewnętrzną przy Zespole Szkół nr 2 wyniósł 189.500 zł.

60 000 zł na odnowienie księgozbioru w powiatowych szkołach ponadpodstawowych!

Już ponad 3000 nowych książek i audiobooków we wszystkich szkołach, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym – tak w skrócie przedstawia się Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w powiecie.

Nowoczesne „Zielone Pracownie” dla młodzieży

W Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku zmodernizowano dwie pracownie – chemiczną i geograficzno-fizyczną. Sale zostały wyremontowane i doposażone dzięki środkom pozyskanym przez Starostwo Powiatowe w konkursie Zielona Pracownia organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekty pn. „Eko-chemiczny świat” oraz „EKO-GeoFizyczny świat” zostały beneficjentami projektu i uzyskały dofinansowanie w kwocie 66.500 zł. Całkowity koszt remontu sal, instalacji dygestorium i zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wyniósł ponad 100.000 zł.

Z tego samego źródła finansowania , w Zespole Szkół w Krzepicach zrealizowane zostały dwa projekty ekologiczne pn. „Dziupla Badacza” i „Mini ogrody – Ptasi ogród w Krzepicach.” Łączna wartość dofinansowania to kwota 60.117,70 zł.

Również w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku powstała nowoczesna i efektowna pracownia biologiczno-chemicznej „Ekolandia”. W tym wartość dofinansowania opiewa na kwotę 36.500 zł. Całkowity koszt remontu to prawie 60.000 zł

Celem nowoczesnej szkoły jest zorganizowanie podopiecznym warunków wspierających rozwój intelektualny z nastawieniem na ekologię i dbanie o środowisko. W odnowionych i zmodernizowanych pracowniach uczniowie mogą jeszcze szerzej rozwijać swoje zainteresowania z przedmiotów przyrodniczych, co z kolei przekłada się na uzyskiwanie świetnych wyników zdawalności matur w województwie śląskim.

Pracownie CNC w Zespole Szkół nr 1 Kłobucku na miarę XXI wieku

W 2018 roku oddano do użytku nowoczesną pracownię CNC w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Pracownia to efekt projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego, poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku”, na który środki pozyskało Starostwo Powiatowe. Zakres zadania objął modernizację czterech specjalistycznych pracowni wchodzących w skład kompleksu CNC, kształcącego kadrę techniczną radzącą sobie z najnowocześniejszymi obrabiarkami i ich środowiskiem pracy. Oddany do użytku park maszynowy pracowni obejmuje m.in. obrabiarki CNC, obrabiarki konwencjonalne, serwery, zestawy komputerowe i notebooki do projektowania 2D/3D oraz do programowania obrabiarek CNC, a także zestawy multimedialne, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne oraz plotery. Natomiast na kompleks CNC Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku składają się: pracownia obrabiarek CNC, pracownia programowania obrabiarek CNC , pracownia modelowania/ projektowania 2D/3D oraz pracownia obrabiarek konwencjonalnych. Środki finansowe na realizację projektu pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 a zadanie zostało wprowadzone przez Powiat Kłobucki do planu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, dla naszej części województwa śląskiego.
Wartość projektu wynosi około 2.800.000 zł.

Teren krzepickiego liceum odnowiony

Projekt nosi nazwę „ Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na Liswarciańskim Szlaku Rowerowym. Celem inicjatywy  było stworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki  i rekreacji na terenie LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”. Złożony w  Urzędzie Marszałkowskim wniosek uzyskał dofinansowanie, a wartość operacji wyniosła 247.500,40 zł, w tym środki pochodzące z EFRROW 157 484,50 zł. W ramach projektu powstał parking, siłownia na świeżym powietrzu oraz ciągi pieszo – jezdne do bezpiecznej jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach oraz do spacerów. Całość uzupełniona została ławkami, koszami, stojakami na rowery, blokadami parkingowymi na łączną kwotę ponad 30 tysięcy złotych.

Polityka Senioralna – to ważny obszar

Dostrzegając potrzeby seniorów, Powiat Kłobucki utworzył nową placówkę opiekuńczą, dedykowaną właśnie tej grupie. Dom Senior + oferuje osobom z całego powiatu kłobuckiego, w wieku 60 lat i więcej, nowocześnie wyposażone sale oraz pakiet usług. Znajdą się w nim m.in.: usługi edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i socjalne. Wartość inwestycji to kwota 422.632 zł na która składa się dofinansowanie pozyskane ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 293.600 zł

Działalność w obszarze kultury – to nasze dziedzictwo

W mijającej kadencji Powiat Kłobucki aktywnie współpracował i wspierał wszelkie inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe. Do największych na naszym terenie zaliczamy Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne. Ich obecność i współpraca wydaje się nieodzownym elementem codziennego życia i funkcjonowania naszego regionu. Dzięki ich zaangażowaniu Powiat realizuje cykliczne imprezy tj. Dożynki, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, Powiat Kłobucki – tu żyje się bezpiecznie, Prezentacje Tradycji Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, festiwale i inne. Za ten wkład pracy serdecznie dziękujemy.

Sztandar Powiatu Kłobuckiego – nasza tożsamość

W sobotę, 6 października samorząd Powiatu Kłobuckiego, z sukcesem i uroczyście zakończył starania o nadanie sztandaru Powiatowi Kłobuckiemu. Stanowi on dopełnienie palety lokalnych symboli. Nadaniem sztandaru wyrażamy poczucie wspólnoty i zaangażowania mieszkańców na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny – Powiatu Kłobuckiego.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *