Projekty Erasmus+ i eTwinning w Truskolasach

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach rozpoczęła kolejny projekt „Nauczanie przedmiotowojęzykowe i nowoczesne technologie kluczem do sukcesu uczniów” w ramach programu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt koordynuje nauczycielka świetlicy Aleksandra Rabenda-Tukaj. Jest to już trzeci projekt tego typu realizowany w szkole.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększanie u nauczycieli kompetencji językowych i cyfrowych oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie metodyki nauczania różnych przedmiotów. Dotychczas dwie nauczycielki uczestniczyły w kursie Using Technology in the Classroom w Maksima Split, a następnie w kursie General English w ELC Brighton. Nauczycielka angielskiego wzięła natomiast udział w kursie metodycznym Methodology Language and Culture, również w Brighton.

Równolegle z doskonaleniem zagranicznym nauczyciele korzystają z licznych form krajowych, koncentrując się na dwóch zagadnieniach projektu: nauczaniu dwujęzycznym oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu. Coraz więcej nauczycieli bierze udział w internetowych kursach eTwinning. To tygodniowe szkolenia on-line, podczas których uczestnicy poznają dokładnie jakieś narzędzie lub zestaw narzędzi i wykonują różne zadania. Celem szkoleń jest przede wszystkim wykorzystanie nabytych umiejętności w projektach eTwinning, ale przydatne są one także w codziennej pracy nauczyciela. Szkoła korzysta także z możliwości zaproszenia trenera eTwinning, dzięki czemu w szkole odbyło się szkolenie “Narzędzia informatyczne z eTwinning”, a planowane jest kolejne.

Efektem tych działań jest rozpoczęcie dwóch anglojęzycznych projektów eTwinning. Pierwszy z nich nosi tytuł „Europe and the world in 19th and 20th centuries” i zakłada współtworzenie materiałów interaktywnych z historii w języku angielskim przez uczniów naszej szkoły i uczniów klasy dwujęzycznej w Nowym Tomyślu. Drugi, pod tytułem „Be cool – write about your interests and school”, zakłada wymianę informacji na swój temat między uczniami z naszej szkoły oraz szkół z Hiszpanii I Słowacji oraz wymianę własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych.

Nauczyciele zaangażowani w projekt kontynuują także eksperymentalne zajęcia metodą CLIL. Są to zajęcia z matematyki, informatyki i historii prowadzone w języku angielskim. Dzięki takiej metodzie nauczania uczniowie przyswajają omawiane treści w obu językach jednocześnie, poszerzają słownictwo fachowe związane z daną dziedziną nauki, a przede wszystkim zwiększają umiejętności komunikacyjne.

Dzięki poznanym w czasie zagranicznych szkoleń metodom, a także dzięki wielu krajowym formom doskonalenia nasi nauczyciele nie tylko wdrażają nowoczesne metody i stosują nowoczesne technologie, ale także dzielą się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, m.in. w ramach międzyszkolnej sieci współpracy, na zaproszenie częstochowskich ośrodków metodycznych czy w czasopismach branżowych. Jedną z takich okazji było spotkanie nauczycieli ze szkół realizujących projekt „Aktywna Tablica” w Gminie Wręczyca Wielka, podczas którego truskolascy nauczyciele zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom z innych szkół z gminy przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym tablicy i monitora interaktywnego, w swojej codziennej pracy. Pokazali gotowe narzędzia, które są pomocne w prowadzeniu zajęć oraz własne ćwiczenia interaktywne, które tworzą i wykorzystują w pracy, m.in w LearningApps, Quizlet i Educaplay.

Ludmiła Pilecka

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *