OTWARCIE „ZIELONEJ PRACOWNI” W SP NR 2 W KŁOBUCKU

Jak informuje grono pedagogiczne ze szkoły nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku, 28 listopada zapisał się złotymi zgłoskami w historii ich szkoły. Dokonano tam uroczystego otwarcia pracowni ekologiczno- biologiczno – geograficznej. W pracowni tej, na honorowym miejscu zawieszono dyplom laureata konkursu „Zielona Pracownia 2018” przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wraz z dyplomem „Zielony Zakątek Przyrody – Młody Eksperymentator” szkołaotrzymała dotację w kwocie 30.000 zł, którą wykorzystano na modernizację sali oraz zakup nowoczesnych pomocy naukowych.

Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie, także finansowe, burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego, determinację dyrektor Bożeny Rumin oraz otwartość na zmiany nauczycieli, będących autorami projektu: Danuty Szmit (przyroda), Michała Zycha (biologia), Joanny Kosowskiej–Zawiszy (geografia).

Sala wyposażona w laboratorium pozwoli uczniom dostrzegać różnorakie aspekty znaczenia środowiska naturalnego dla współczesnego człowieka. Głównym celem projektu jest rozbudzanie świadomości ekologicznej i rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony, a także propagowanie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz kształtowanie nawyków kultury ekologicznej w środowisku lokalnym.

Uroczystość otwarcia pracowni poprzedziły występy artystyczne, następnie dyrekcja uhonorowała wszystkich, dzięki którym projekt zakończył się sukcesem, a przybyły na nią burmistrz Kłobucka podarował szkole programy komputerowe, które nie tylko uatrakcyjnią zajęcia, ale i pozwolą efektywnie korzystać z technik multimedialnych i informacyjnych. Najważniejszym punktem uroczystości było oficjalne otwarcie „Zielonej pracowni”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Kłobucka – Jerzy Zakrzewski, Sekretarz Gminy – Magdalena Kasprzak, Prezes LOP w Kłobucku – Tomasz Paciepnik oraz Dyrektor SP nr 2 – Bożena Rumin.

Kilkumiesięczny wysiłek włożony w przygotowanie pracowni opłacił się. Przygotowano salę multimedialną na miarę XXI wieku. Goście mieli okazję zobaczyć przyjazne dla uczniów miejsce do nauki przedmiotów o profilu przyrodniczym. Uczniowie zaprezentowali doświadczenia biologiczne, zajęcia z kolegami z klas młodszych oraz eksperymenty laboratoryjne.

Nauczyciele są przekonani, że różnorodność zakupionych pomocy rozbudzi w uczniach zamiłowanie do przyrody oraz chęci jej ochrony, a zajęcia będą przyjemnością i prawdziwym spotkaniem z nauką, pragną przy tym nie tylko rozbudzać zainteresowania uczniów, bogacić wiedzę, ale i zachęcać do zespołowej pracy badawczej, doświadczalnej i laboratoryjnej, kierując się maksymą, iż:

Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny pan i stróż, a nie jako bezwzględny eksploatator ” (Jan Paweł II).

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *