JAK WYPŁYNĄĆ NA PODATKACH?

Jednym z najważniejszych dochodów własnych gmin są podatki. Ich obniżenie wpływa na zmniejszenie dochodów, a co za tym idzie mniejsze wydatki.

W trakcie sesji rady gminy w Przystajni urzędniczka w randze inspektora ds. podatków Aleksandra Kierat, zreferowała planowaną wysokość podatków na nadchodzący rok. Niektóre podatki znacznie obniżono, co skomentował radny Jacek Pilarz – to znaczna obniżka podatków. O ile zmniejszy się dochód dla gminy? Urzędniczka poinformowała, iż nie dokonywano symulacji dochodów. Natomiast kwoty oparte są na wyliczeniach GUS. Niektóre podatki nieznacznie jednak wzrosły, po raz pierwszy od pięciu lat. W tym czasie były one zamrożono, pomimo iż inflacja w pięcioletnim okresie wyniosła około 5 procent.

Radny Marek Zabawa, który do zasiadania w radzie powrócił po kilka latach nieobecności o podatkach uważa tyle, że przenoszenie ciężaru podatkowego na mieszkańców jest konsekwencją obniżenia podatków od skupu żyta. Ponadto twierdzi, że społeczeństwo się starzeje i obciążanie mieszkańców podejmowanymi przez radnych uchwałami o podwyżce podatków, spowoduje pewien dysonans, bo radni są wybrani głosami wyborców, a ci głosują o podwyżkach. Do dyskusji włączył się radny Remigiusz Wręczycki – musimy skądś pozyskać środki. W ostatnich pięciu latach podatki nie były podnoszone, a rosną koszty między innymi energii. Radny Zabawa wytyka jednak kolegom iż – trzeba się było zastanawiać w poprzedniej kadencji, jak zachować firmy transportowe na terenie gminy. Reprezentujemy mieszkańców, należy przyjąć odwrotność myślenia – skonkluduje wywód, a następnie rzuca: – składam wniosek formalny o pozostawienie podatków na niezmienionym poziomie. Mityguje go Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Kmieć, wyliczając kolejno wnioski formalne, jakie można składać. Kończy słowami – nie ma takiego wniosku formalnego. Niezrażony Marek Zabawa kontynuuje – w takim razie proszę o przesłanie go ponownie do komisji. Radni zagłosowali w sprawie jego wniosku, a następnie podatki wzrosły. Za przyjęciem uchwały w obecnym kształcie była większość radnych. Uchwała została przyjęta. Warto przypomnieć, że radni otrzymują od kilku lat diety w niezmienionej wysokości. Postawa radnego przed kamerami nadającymi na żywo sesję iście rejtanowska, mamy nadzieję, że zawalczy również o obniżenie diet, gdy przyjdzie ku temu pora.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *