RYNEK W PRZYSTAJNI

Już w przyszłą niedzielę – 16 grudnia na rynku w Przystajni odbędzie się III Kiermasz Bożonarodzeniowy. Po zeszłorocznym kiermaszu wójt Henryk Mach mówił – „dla społeczności parafialnej i samorządowej, kiermasz jest doskonałą okazja do integracji. To coś, co mam nadzieję na stałe wejdzie do naszej lokalnej tradycji”. Wspomniał wówczas też rolę, którą w sprawie integracji mieszkańców odgrywa proboszcz tutejszej parafii ks. Zbigniew Mozol obecny na dotychczasowych kiermaszach. Wójt podkreślał przy okazji, że parafia jest też aktywna w kwestii budynku sukiennic, poprzez zaciągnięcie kredytu na odnowę elewacji, przyczyniła się do planów rewitalizacji całej płyty rynku. W roku ubiegłym ogłoszono też publiczną zbiórkę środków, które mają zostać wykorzystane do iluminacji świetlnej budynku sukiennic.

W roku ubiegłym płyta rynku uzyskała już niemal docelowy kształt, a do zakończenia jej przebudowy pozostaje wykonanie zgodne z koncepcją reszty prac modernizacyjnych. W planach zaprojektowano płytę granitową, urządzenia małej architektury, światła, fontanny itp. Realizacja planowana była początkowo na wiosnę bieżącego roku. Już w kwietniu miał zostać wyłoniony wykonawca, jednak na wiosnę gmina nie otrzymała zaplanowanego dofinansowania z lokalnego programu rewitalizacji. Wójt argumentował wówczas – zmieniamy przestrzeń publiczną, wzmocnimy jej potencjał, a to wpisuje się projekt dofinansowania, o które występujemy.

Obecnie wszystko jest jednak na dobrej drodze, by środki których nie udało się zdobyć z początkiem roku, trafiły jednak do gminy. W trakcie poniedziałkowej sesji rady gminy w tej miejscowości, wójt poinformował, iż 27 listopada podpisano umowę na dofinansowanie płyty rynku. Mowa jest o 963 tysiącach złotych. Do końca roku ogłoszony będzie przetarg, w którym zostanie wyłoniony wykonawca prac i od nowego roku rozpocznie się jego realizacja. Wójt Henryk Mach spodziewa się, że finalne podpisanie umowy zbiegnie się być może z obniżeniem cen materiałów budowlanych w tym granitu, który jeszcze jesienią był bardzo drogi z racji zwiększonego popytu, który nakręcała rozpędzona kampania samorządowa.

Jak będzie wyglądał przebudowany rynek? O tym przekonamy się za kilka miesięcy, obecnie jednak zamieszczamy wizję architekta i jednocześnie koncepcję, która głosami mieszkańców została wybrana do wykonania.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *