ZAROBKI W GMINIE PANKI

Pieniądze wzbudzają wiele kontrowersji. Szczególnie wówczas, gdy wielu uważa, że przepłaca się za włożoną pracę w stosunku do zarobków. Minął miesiąc od zmiany wójta w Pankach, a w internetowych nadal wrze na temat zarobków, premii czy odpraw najważniejszych urzędników, w tym byłej sekretarz odprawionej z urzędu ledwie przed dwoma tygodniami. Tematem dyskusji są też bardzo wysokie stawki, jakie urząd ten płacił wynajętemu radcy prawnemu. Wystąpiliśmy do gminy z zapytaniem, jak naprawdę wyglądały płatności na rzecz Bogdana Praskiego, Elżbiety Wachowskiej i Marka Witeckiego w roku 2018.

WÓJT

Wypłaty wszystkich środków pieniężnych na rzecz wójta Bogdana Praskiego w roku 2018 z wyszczególnionym rodzajem wypłaty wyglądały następująco:

– zostały wypłacone dodatki specjalne wysokości 21 786,30 zł. Co daje na rękę 15 245,10 zł (netto). Są to wypłaty zgodnie z artykułem 36 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Jak wynika z ustawy, na stanowiskach tych przysługuje dodatek w kwocie wynoszącej, co najmniej 20% i nieprzekraczający 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

– dodatek funkcyjny był wypłacony w kwocie 15 825 zł brutto, to jest 11 093,40 zł netto

– zgodnie z uchwałą Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Panki, Bogdanowi Praskiemu wypłacono również ekwiwalent za odzież. Otrzymał on 26 lipca 2018 roku 1000 zł na podstawie artykułu 58 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego.

– Bogdanowi Praskiemu wypłacono również ryczałt za paliwo za rok 2018 w łącznej kwocie 2359,08 zł brutto, to jest 1934,45 zł netto jako zwrot kosztów paliwa używanego w aucie prywatnym do celów służbowych.

SEKRETARZ

A jak wygląda wysokość wszystkich wypłat środków pieniężnych na rzecz byłej już skarbnik Elżbiety Wachowskiej w roku 2018 z wyszczególnieniem rodzaju wypłat, świadczeń, dodatków, nagród etc.

– dodatki specjalne w wysokości 4000 zł brutto, to jest 2853,96 zł netto

– dodatek funkcyjny wyniósł łącznie 13 420 zł, to jest 9416,91 zł netto

– nagrody uzyskała w kwocie 4600 zł brutto, to jest 3272,10 zł netto

Pani sekretarz nie przysługiwał ekwiwalent za odzież, ani ryczałt za paliwo.

RADCA PRAWNY

Sporo zarobił na współpracy z Urzędem Gminy Panki mecenas Marek Witecki. W informacji przekazanej naszej redakcji z początku roku wynikało, że miesięcznie gmina będzie wydawać 3690,00zł brutto na współpracę z kancelarią mecenasa. Nasza redakcja uzyskała jednak informację, że na skutek umowy podpisanej 3 stycznia 2018 roku, na rzecz Marka Witeckiego wypłacono łącznie środki w wysokości 49 200 zł za 10 miesięcy współpracy, a wypłaty miały miejsce od 12 lutego do 27 listopada 27 listopada, gdy wypłacono faktury VAT za wrzesień i październik. Sama umowa z mecenasem Witeckim trwa nadal. Spodziewać się można za listopad i grudzień kolejnych wypłat po 4920 zł brutto za usługi na rzecz gminy. Co ciekawe – można taniej. Urząd prowadzony przez Wójt Urszulę Bujak wynajął już radcę na okres od 3 grudnia br. do 15 stycznia 2019 roku za 1380 zł brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

http://klobucka.pl/wp-content/uploads/2019/10/PAUZA-BISTRO.jpg
http://klobucka.pl/wp-content/uploads/2019/10/Starczewski-Okładka.jpg http://klobucka.pl/wp-content/uploads/2019/10/Patrycja-Miara.jpg http://klobucka.pl/wp-content/uploads/2019/10/OKŁADKA-Orchidea-reklama.jpg