NARADA W STAROSTWIE POWIATOWYM

W środę, 5 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, odbyła się pierwsza po wyborach i ukonstytuowaniu się władz lokalnych samorządów, narada burmistrzów i wójtów z gmin naszego powiatu z aktualnym Zarządem Powiatu. W programie narady, zwołanej przez Starostę Kłobuckiego Henryka Kiepurę, znajdowały się m.in. istotne dla wszystkich mieszkańców powiatu kwestie związane z publicznym transportem zbiorowym oraz z planami dotyczącymi powiatowych szkół średnich i naborem do nich w 2019 roku.

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kłobucku oraz jednostek organizacyjnych powiatu, uczestniczący w naradzie, przedstawili m.in. kwestie związane z nowo otwartymi, powiatowymi domami dziennego pobytu: dla seniorów w Kłobucku i dla osób niepełnosprawnych w Hutce. Zebrani zapoznali się z aktualnym stanem projektów pilotowanych przez samorząd powiatowy tj. Zintegrowanym Systemem Informacji przestrzennej oraz Regionalnymi Inwestycjami Terenowymi. Omówiono zagadnienia z zakresu obrony cywilnej w powiecie oraz „Akcji Zima” na drogach powiatowych. Poczyniono wstępne uzgodnienia, co do terminów uroczystości, obchodów i imprez o zasięgu powiatowym w 2019 roku.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *