POWIATOWA PREZENTACJA TRADYCJI BOŻONARODZENIOWYCH

W sobotę 15 grudnia w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach odbyła się Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych 2018.

Pokaz jak zawsze, zorganizowało Starostwo Powiatowe w Kłobucku. W bieżącym roku w ścisłej współpracy z Gmina Wręczyca Wielka oraz ze stałym partnerem w organizacji: Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich. Wśród przybyłych na pokaz mieszkańców oraz innych gości licznie reprezentowani byli przedstawiciele wszystkich lokalnych samorządów.

Powiat Kłobucki reprezentowali m.in. Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Wicestarosta Zdzisława Kall, Członkowie Zarządu Powiatu – Józef Borecki i Krzysztof Nowak, radni Rady Powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego. Samorządy gminne naszego powiatu reprezentowali m.in. Wójtowie i Burmistrzowie: Lipia – Bożena Wieloch, Kłobucka – Jerzy Zakrzewski, Opatowa – Bogdan Sośniak, Popowa – Jan Kowalik a także przedstawiciele współgospodarza pokazu, Gminy Wręczyca Wielka – Wójt Tomasz Osiński i Przewodniczący Rady Gminy Marek Prubant.

Imponująco, jak zwykle prezentowały się stoły przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z prawie wszystkich gmin powiatu. Stoły przygotowały panie z kół z Łobodna, Dankowic, Lipia, Mokrej, Iwanowic Dużych, Popowa, Kuźnicy Nowej – Antonowa oraz z Wręczycy Wielkiej. Swój stół zaprezentowała również Rada Powiatowa KGW z Przewodniczącą Janiną Koślik. Z własną ekspozycją wystąpiły wszystkie powiatowe szkoły średnie a także przedstawiciele wytwórców i rzemiosła.

Prezentacje to stała i ważna pozycja w kalendarzu imprez kulturalnych i artystycznych Powiatu Kłobuckiego, od kilkunastu już lat zwiastująca rychłe nadejście Świąt Bożego Narodzenia. Za tegoroczną organizację oraz atrakcyjny program artystyczny odpowiadają m.in. pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego oraz Dyrekcja i grono nauczycielskie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Węglowicach.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *