GMINA PANKI PRZEGRAŁA PÓŁ MILIONA W SĄDZIE

Ostatnia tegoroczna sesja rady gminy w Pankach przyniosła potwierdzenia naszych wcześniejszych informacji. Niestety, to złe informacje dla mieszkańców Panek. Mieliśmy trochę problemów finansowych które wypłynęły z dnia na dzień – mówiła na sesji Urszula Bujak – wójt gminy Panki, a nowy radca prawny urzędu Piotr Nowak pokrótce przedstawił sytuację prawną w związku z oddanym kilka lat temu do użytku obiektem typu „Orlik”

– W piątek 21 grudnia zostałem poinformowany, że do gminy dotarły dokumenty, wyrok sądu okręgowego w Warszawie wraz z uzasadnieniem, gdzie gmina wraz ze spółką Moris z Warszawy solidarnie zostali pozwani przez Henryka Kamińskiego podwykonawcę zadania z 2012 roku – Orlika. Gmina wraz ze wspomnianą spółką zostały pozwane na kwotę 440 tysięcy złotych, a 16 października zapadł wyrok. Gmina sprawę przegrała. W piątek wójt podjęła decyzję o złożeniu apelacji od tego wyroku. W przypadku braku apelacji, powód mógłby złożyć dokumenty o klauzulę wymagalności z orzeczenia, a następnie skierować sprawę do egzekucji komorniczej. Same koszty komornika to 15 procent wartości przedmiotu sporu. Teraz co najmniej do końca przyszłego roku będzie trwał spór rozpoznawany przez sąd apelacyjny w Warszawie, to są odległe terminy. W przypadku niepowodzenia, które bierzemy pod uwagę – ze względu na materiał dowodowy, Gmina nie dość, że zapłaci 440 tys. zł z należności głównej, to poniesie również koszty odsetek, które biegną od 2013 roku, koszty sądowe i koszty obsługi biegłych. To naszym zdaniem dodatkowe kilkaset tysięcy złotych poza należnością główną – tyle radca prawny urzędu.

Wójt Urszula Bujak dodała, że samo złożenie apelacji kosztowało gminę 22 tysiące złotych Byliśmy zmuszeni do dokonania wpłaty w poniedziałek 24 grudnia, w wigilię. Była to data graniczna do złożenia apelacji. Te 22 tysiące złotych, to opłata sądowa tytułem 5 procent od wartości sporu…

Wójt poinformowała też mieszkańców, że jeszcze w grudniu urząd zapłacił ponad 40 tysięcy za przeterminowane faktury z grudnia 2017 roku. Została też potwierdzona kwota wydatków na nagrody, o której informowaliśmy przed tygodniem – to ponad 162 tysiące złotych. Niestety kolejne decyzje poprzednika na urzędzie wójta, to od stycznia wzrost płacy zasadniczej o ponad 8 tysięcy złotych miesięcznie dla części pracowników urzędu gminy w Pankach.

Są też dobre informacje. Ujawniono, że w gminie jest jeszcze 24 odbiorców wody, którzy płacą stawki ryczałtowe, a od stycznia wszystko będzie opłacane jak należy, od stanu licznika. Nie są to osoby prywatne, a firmy – poinformowała wójt.

Banaś – zapewnia

Dominik Mirek – pogratulował radnym wyboru, ma nadzieję na wyprostowanie

12 lat był przewodniczącym z 24 lat

W pewnym sensie – jak mówi wylansował Urszulę, bo wdrożył ją. Chociaż jak mówi o sile charakteru świadczy, iż znając uwarunkowania i trudności podjęła sie tej pracy. Mieszkańcy też to zauważyli, wynik był doskonały.

Nie mówię, że mam patent na mądrość, ale z racji siwych włosów i wieku, mogę pomóc moje drzwi zawsze są otwarte.

Można sie różnić, ale gmina jest najważniejsza i należy się umieć godzić dla wspólnego dobra – dominik Mirek.

głos zabrała też Renata Tomczyk w imieniu Rady Powiatu.

Czy pamięta pan, jak chwalił na sesji, że ta droga była dovbrze wykonana – pyta Ewa Mirek

Nie wiem czy nasz budżet roczny wytrzymałby obecnie naprawy dróg. Finansowo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Droga niedawno była zronbiona – czy to na pewno jednak ta droga?.

Znaki – ciężarówki mają tam nie jeździć. jest jednak sporo znaków do uzupełnienia.

Znaki tonażowe na odcinku Kużnica – Pacanów

Podjęto uchwałę. Zebrania sołectwach gminy Panki w styczniu

24 grudnia zminieono satut. jest w nim przewidziana Komisja Skarg Wniosków i Petycji, spoód grona radnych zostanie wybrana grupa radncych, któr\ będą pracować w a raejni9misji. Każdy z radnych ma obwiązek pracować w miomisjie radnych

Agnieszka Gmyrek Wąsinska, DanielŻerdziński, Grzegorz Banasiak, Monika Korzonek.

—-

Najem przy 1 maja 13/10 – najem lokalu na 5 lat zdecydowali radni – dotychczasowy najemca – Anna Kmieć 27,34m kw. *fryzjer

Czynsz 1 maja 13\17 – uchwalono umorzenie zaległości czynszowych – przekraczały 5697 złotych.

251/3 6,61 ha. Jacek Kochel wynajmujący. Tereny urolne

Regulami dostarczaniaw ody -zmiany dotyczą praw przedsiębiorcy, wskazano też co piwinien zawierać wniosek przy zawarciu umowy, a także zmieniono terminy zwrotnego zawiadomienia z 3 do 2 tygodni. Regulamin poza tym nie zawiera większych modyfikacji

Skarbnik Agnieszka Balas

RIO pozystywnie zaopiniowało budżet i WPF na lata 2019 – 2028.

przedstawicielem społecznym do spraw medycznych w radzie powiatu wybrana została Agnieszka Gmyrek-Wąsińska

93 tysiące z funduszu alkoholowego w tym 50 tys. na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Pozostałe na konkursy dla młodzieży, organizacje spotkań i pracę z młodzieżą.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program Przeciwdziałania Narkomanii – są niemal nierozdzielne

577 518 zmniejszenie dofinansowania na etap IV kanalizacji – wpłyniw=e w 2019

33 126

33 090 – nie dokonano sprzedaży działki i lokalu

zwiększenie o 14 tys. ze sprzedaży aut strażackich

wydatki majątkowe zmniejszenie o 26 tys. nie wykupiono działek pod przepompownię i tanie garaże

477 tys. przełożenie uinwestycji w ramach PONe

zwiększenie o 34 tys. wydatkó na obsługę prawną Witecki i emisję obligacji

6200 i 8300 na dzieci uczęszczające do inny poza pankami przedszkoli

Gmina nie otrzymała jeszcze pożyczki

732 574,35

Biblioteka – nie było od ponad 20 lat remontowane podłogi etc. W związku z tym prośba o przeniesienie biblioteki z wolumenem 19 tysięcy 71 letni dorobek kultury. Proszę o remont jedynie dużej sali

ZAJĘCIE PISMA

1:00 – wypowiedź wójt podtrzymująca decyzję o przeniesieniu bibliioteki

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *