PROMOCJA PODOFICERÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W NASZYM POWIECIE

Artykuł ukazał się w tygodniku KLOBUCKA.PL nr 173 z dnia 31 lipca 2019

W drugiej połowie lipca w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, odbyła się uroczysta promocja uczestników szkolenia z korpusu podoficerskiego Służby Więziennej. W bieżącym roku, promocję uzyskało 119 funkcjonariuszy, składając egzaminy po odbyciu szkolenia. Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, ppłk Dariusz Małolepszy wyróżnił za wyniki w nauce, wzorową postawę oraz zaangażowanie na rzecz Ośrodka i jego projektów, dziesięciu słuchaczy.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Służby Więziennej i innych służb mundurowych a także reprezentanci lokalnych władz samorządowych, m.in.: Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik, Wicestarosta Kłobucki Zdzisława Kall i Wójt Gminy Popów Jan Kowalik. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z Bytomia a w promocji uczestniczyły także rodziny i bliscy promowanych funkcjonariuszy.

Wicestarosta Zdzisława Kall pogratulowała wyróżnionym funkcjonariuszom, szczególnie dziękując za ich zaangażowanie, na rzecz dzieci z prowadzonych przez samorząd powiatowy placówek opiekuńczo-wychowawczych i Domu Dziecka.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *