KONFERENCJA HISTORYCZNA W POWIECIE W 80 ROCZNICĘ WYBUCHU WOJNY

Artykuł ukazał się w tygodniku KLOBUCKA.PL nr 179 z dnia 11 września 2019

W piątek, 6 września, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura wspólnie z Burmistrzem Kłobucka Jerzym Zakrzewskim, w tutejszym Miejskim Ośrodku Kultury, dokonali uroczystego otwarcia konferencji popularyzującej wiedzę historyczną, której tematem był wybuch II wojny światowej i pierwsze dni wojny na Ziemi Kłobuckiej.

Szczelnie wypełniająca widownię publiczność, miała okazję wysłuchać wykładów płk dr hab. Juliusza Tyma z Akademii Sztuki Wojennej, doktora Adama Kurusa reprezentującego Instytut Pamięci Narodowej oraz Jakuba Krupopa, reprezentującego lokalna grupę rekonstrukcyjną.

Najważniejszym motywem przewijającym się we wszystkich wykładach, była bitwa pod Mokrą stoczona w pierwszych dniach września 1939 roku na terenie naszego powiatu i powszechnie uznawana za jedną z najważniejszych w kampanii wrześniowej.

Konferencję zorganizowaną już po raz trzeci przez Powiat Kłobucki wraz z Gminą Kłobuck, objęła patronatem Akademia Sztuki Wojennej z Warszawy oraz Instytut Pamięci Narodowej. Prowadzili ją oraz przygotowali jej oprawę artystyczną, uczniowie szkół ponadpodstawowych z Zespołów Szkół nr 1, 2 i 3 w Kłobucku oraz z Zespołu Szkół w Krzepicach. Wystąpił także wokalista Michał Kiepura z zespołu Collegium Cantorum, działającego przy Filharmonii Częstochowskiej.

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji: kombatantów, samorządowców, młodzież szkolną i studentów częstochowskiego Uniwersytetu Jana Długosza oraz mieszkańców powiatu. W jej trakcie uhonorowano płk Józefa Sowę reprezentującego Związek Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką oraz kpt. Zygmunta Grzybowskiego reprezentującego lokalne środowisko Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz honorowego prezesa kłobuckiego koła tej organizacji. Na widowni znaleźli się m.in.: Wicestarosta Zdzisława Kall, Członkowie Zarządu Powiatu Maciej Biernacki i Krzysztof Nowak, Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia oraz inni przedstawiciele lokalnych samorządów.

W westybulu kłobuckiego MOK, z tablic udostępnionych przez częstochowski oddział IPN, urządzono wystawę poświęconą 7 Dywizji Piechoty, stacjonującej w Częstochowie w okresie II Rzeczpospolitej, a także można było obejrzeć krótki film o wojennych losach, kłobuckiego kombatanta Zygmunta Grzybowskiego. Na zakończenie konferencji, na uczestników czekał, wydany przez organizatorów w formie książkowej, biuletyn „80 rocznica wybuchu II wojny światowej na Ziemi Kłobuckiej”, zawierający materiały konferencyjne oraz serwis fotograficzny z tegorocznych obchodów rocznicy wybuchu wojny, w powiecie kłobuckim.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *