STAROKRZEPICE. PARKING GOTOWY!

Artykuł ukazał się w tygodniku KLOBUCKA.PL nr 186 z dnia 30 października 2019

Budowa parkingu wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Starokrzepice została zakończona, a parking oddany do użytku mieszkańców.

Wobec potrzeb zgłaszanych przez kierujących dotyczących bezpiecznego zaparkowania pojazdów w okolicy kościoła, a także sygnałów mieszkańców związanych z pogarszającym się bezpieczeństwem ruchu drogowego w tym rejonie i wnioskami o wprowadzanie różnych ograniczeń zdecydowano o budowie parkingu. W tym celu Gmina Krzepice, w kwietniu 2010 roku, zaprosiła firmy projektowe do złożenia ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Wstępnie planowano zakończenie etapu projektowania w październiku 2010 roku, jednak zmieniające się koncepcje lokalizacji parkingu i sprawy proceduralne spowodowały, że prace projektowe wydłużyły się do końca czerwca 2011 roku. Ostatecznie parking został zaprojektowany na działce Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Starokrzepicach. Gmina Krzepice zawarła z parafią umowę nieodpłatnego użyczenia działki na czas nieokreślony. Projekt został wykonany przez firmę MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA spółka z o.o. Zaprojektowano parking na 68 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych z drogami wewnętrznymi i chodniki, zieleńcami, posiadający oświetlenie i kanalizację deszczową. Niestety brak wystarczających funduszy spowodował konieczność odłożenia budowy parkingu na inny termin licząc na pozyskanie środków zewnętrznych.

W 2017 roku, przygotowując budżet na 2018 rok, zdecydowano o wpisaniu tego zadania do zamierzeń inwestycyjnych i wykonanie budowy z własnych środków w latach 2018-2019.

W dniu 19.07.2018 r. Gmina Krzepice, w wyniku postępowania przetargowego, zawarła umowę ze Spółdzielczym Kombinatem Rolno – Spożywczym w Lipiu na kwotę 679 620,15 zł. brutto. Budowę zakończono 30 września 2019 roku.

Ogólne dane techniczne:

1. 68 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, drogi wewnętrzne i chodniki, zieleńce i skarpy.

2. Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami deszczowymi (7 sztuk) z wylotem do rzeki Liswarty rowem otwartym.

3. Oświetlenie – 8 sztuk źródeł światła 70 W na słupach aluminiowych o wysokości 4m np. SAL4 i 6 sztuk 50 W na słupkach o wysokości 0.88 m np. SAP900.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *