JAK WYLECZYĆ GEJA?

Wręczycki proboszcz nie ma szczęścia do prasy. Co rusz udaje mu się wzbudzić złość, zażenowanie lub debatę publiczną wskutek głoszonych przez niego poglądów, działań lub zachowań. Tym razem proboszcz parafii pw. św. Józefa. Oblubieńca NMP we Wręczycy Wielkiej znów ma szansę trafić do szeroko pojętych mediów. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych podał informację na temat publikacji jednej z prawicowych gazet, gdzie zajmowano się problemem „leczenia z homoseksualizmu”. Artykuł oparto o twierdzenia Elenie Lorenzo, hiszpańskiej psycholog ukaranej niedawno grzywną w wysokości 20 tys. euro za naruszenia prawa chroniącego przed LGBTfobią. Do naruszeń dochodzić miało w związku z prowadzoną przez nią „terapią konwersyjną”. Ten rodzaj terapii, to nic innego jak wcielanie w życie przekonania, że można zmienić orientację seksualną w dodatku w dość wąskim zakresie – z homo na heteroseksualną. Dlaczego nie na odwrót? Karę udało się zapłacić w dużej mierze dzięki pomocy organizacji katolickich.

Prawicowy Tygodnik „Do Rzeczy” w materiale na ten temat zdaje się podzielać pogląd Hiszpanki i nazywa ten rodzaj „terapii” – „leczeniem z homoseksualizmu”. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych wskazuje przy tym, że orientacja seksualna nie jest chorobą, a w konkluzji sugeruje, że następnym razem gazeta napisze o kreacjonizmie jako równorzędnym do teorii ewolucji lub ideę płaskiej Ziemi uznają za teorię naukową…

Co o sprawie „leczenia” osób LGBT i nałożenia kary na hiszpańską psycholog myśli ks. Robert? Wzywa do modlitwy, by „w Polsce było więcej psychologów, którzy taką terapię prowadzą”. Jednocześnie Ksiądz Grohs cieszy się, pisząc słowami – „nie smućcie się tylko uwielbiajcie Pana w tym, że znalazło się tam dość ludzi Bożych, którzy zapłacili tak wielką karę i ta święta pani może dalej działać! Miłość zwycięży!”. Nie można księdzu odmówić prawa wyrażania opinii. Można jednak śmiało uznać, że opinie wyrażane przez księdza są absolutnie w poprzek tego, o czym reprezentowany przez niego Kościół Katolicki naucza – miłości bliźniego, tolerancji, poszanowania i godności. Pozostając przy Hiszpanach warto wspomnieć malarza Francisca Goię i jego rycinę – El sueño de la razón produce monstruos (gdy rozum śpi – rodzą się demony).

PTS

Wobec szerzącej się w polskiej debacie publicznej dezinformacji na temat zdrowia psychicznego i fizycznego osób homoseksualnych oraz oceny moralnej ich postępowania, jak również w obliczu faktu, iż 11 października 2016 r. w Sejmie RP wystąpił znany ze swoich potępiających homoseksualność poglądów Paul Cameron, w oparciu o aktualną wiedzę naukową stanowisko w sprawie zdrowia osób o orientacji homoseksualnej wyraziło też Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Na ich stronach możemy przeczytać m.in.:

– Orientacja heteroseksualna, homoseksualna i biseksualna są traktowane jako prawidłowe warianty rozwojowe seksualności człowieka. Osoby homoseksualne stanowią około 5% populacji. W oparciu o wyniki badań poświęconych orientacji homoseksualnej, prowadzonych na świecie od lat 40. XX wieku, eksperci zasiadający w międzynarodowych gremiach skupiających psychologów, psychiatrów i lekarzy innych specjalności doprowadzili do depatologizacji homoseksualności – homoseksualizm został wykreślony z list chorób i zaburzeń psychicznych: w 1973 roku z klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, w skrócie DSM), w 1991 roku – z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Classification of Diseases and Related Health Problems, w skrócie ICD) opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne podkreśla, że druga z wymienionych tu klasyfikacji stanowi prawną podstawę do stawiania rozpoznań medycznych w Polsce.

Naukowcy i lekarze zrzeszeni w PTS zdecydowanie sprzeciwiają się powielaniu przez polityków i publicystów opinii na temat osób homoseksualnych, nie znajdujących poparcia we współczesnych badaniach. Wyrażają też głęboki niepokój o społeczne konsekwencje tego rodzaju działań, zachęcajac uczestników debaty publicznej, by przy świadomości znaczenia wypowiadanych opinii oraz poczucia odpowiedzialności za ich możliwe społeczne konsekwencje, korzystali z wiedzy i doświadczeń pracujących na polskich uczelniach ekspertów w dziedzinie psychologii, seksuologii i psychiatrii, zrzeszonych w stowarzyszeniach i zespołach badawczych, których działalność pozwala na pozyskanie aktualnej wiedzy na temat orientacji seksualnej.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *