WPŁYNĘŁY OFERTY NA OŚWIETLENIE A1

GDDKiA poinformowała o wpłynięciu ofert na wykonanie oświetlenia węzłów Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia i MOP-ów Wierzchowisko i Gorzelanka.

Oferta z najniższą ceną, w kwocie 4 486 370,95 zł, wpłynęła z MR Instal Makowski z Łodzi, najdroższy był Elmontaż z Żywca, na kwotę 7 824 645,00 zł. Generalna Dyrekcja planuje przeznaczyć na finansowanie robót 6 851 575,63 zł brutto. Jednym z istotnych kryterium oceny ofert jest przedłużenie gwarancji, w związku z czym oferenci zadeklarowali wydłużenie okresu na wskazane w przetargu elementy oświetlenia o 5 lat. Teraz komisja przetargowa analizować ma złożone oferty.

Zamówienie obejmuje między innymi wykonanie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego w km trasy zasadniczej od km 416+500 do km 437+800 na: węźle Częstochowa Północ (Rząsawa) wraz z drogą krajową DK1, węźle Częstochowa Jasna Góra (Lgota) wraz z drogą krajową DK43, w rejonach MOP Gorzelanka, Wierzchowisko (w ciągu autostrady i jezdni zbiorczych), węźle Częstochowa Blachownia (Blachownia) wraz z drogą krajową DK 46, drogach poprzecznych DP1076S, DP14, DS58, ul. Łukasiewicza; obsługę geodezyjną w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia. Generalna Dyrekcja oczekuje, że roboty zostaną wykonane w terminie 5 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Ostatnim węzłem, który zostanie otwarty dla ruchu na tym odcinku A1, jest węzeł Częstochowa Blachownia na skrzyżowaniu autostrady A1 z DK46. Przy sprzyjających warunkach pogodowych, możliwe to będzie w II kwartale br. Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ, o których pisaliśmy przed dwoma tygodniami.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *