ZAKOŃCZONO REMONT GARAŻU

Pół roku trwał remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepicach. Strażacy wystartowali pod koniec sierpnia ubiegłego roku, by teraz, pod koniec lutego przy okazji zebrania sprawozdawczego pochwalić się swoją pracą, a ta robi wrażenie. Półki podświetlane ledami, wszędzie schudnie i czysto. Aby remont w ogóle był możliwy konieczna była prócz wkładu pracy, spora gotówka. Pozyskana dotacja z KSRG w połączeniu z dofinansowaniem z budżetu gminy Krzepice pozwoliła na wymianę około stu metrów kwadratowych starej posadzki na nową – posadzkę techniczną. Prace polegające na skuciu, wywiezieniu gruzu oraz wykonaniu nowej nawierzchni o wartości dwudziestu tysięcy złotych prowadziła firma „Przemko” Przemysława Broczkowskiego. Apetyt jednak rósł w miarę jedzenia. W czynie społecznym, za własne pieniądze strażaków udało się wyremontować także resztę garażu. Skuto stare płytki ze ścian, na nowo położono instalację elektryczną, a w ścianę wmontowana została tablica rozdzielcza. Przerobiono także instalację wodną i ogrzewanie garażu, a ponadto rozprowadzono układ powietrzny w całym garażu i układ ładowania akumulatorów w samochodach pożarniczych. Zrobiono też zabudowy G-K oraz wentylację pomieszczenia dla pojazdów. Zakupiono zewnętrzny garaż blaszany na Forda i wyrównano kostkę brukową przed garażami. To nie wszystko. Wewnątrz postawiono stół warsztatowy, regał techniczny i wyremontowano prostownik, a dzięki przekazanemu na OSP funduszowi sołeckiemu zakupiono 28 szafek na ubrania specjalne.

Jak informują strażacy – „przejechaliśmy niezliczone kilometry po konieczne w pracach materiały. Wszystko w szczytnym celu i samochodami prywatnymi”. Przybliżone koszty wykonanych społecznie prac przez strażaków przedstawiają się następująco:

– Wymiana instalacji elektrycznej – 6000zł

– Skucie, położenie nowych płytek – 5600zł

– Układ powietrzny na całym garażu – 1000zł

– Przerobienie instalacji wodnej i ogrzewania – 1000zł

– Taśmy odblaskowe – 300zł

– Garaż blaszany – 1600zł

– koszty około remontowe – paliwo, folie, itp. – 1000zł

Dzięki firmie „Remont-Team” Marcina Stysia i Jakuba Kałwaka udało się wykonać:

– Tynk maszynowy na ścianach, malowanie posadzki specjalistyczną farba drogową, linie drogowe – 5000zł

Całość daje imponującą kwotę ponad 22 000zł wkładu własnego strażaków ze Starokrzepic.

Pracę docenili zaproszeni na zebranie sprawozdawcze goście, pośród których znaleźli się bryg. Robert Ladra – Komendant Powiatowy PSP w Kłobucku, bryg. Mariusz Droś – Dowódca JRG PSP w Kłobucku, St. Kpt. Tomasz Izydorczyk – JRG Kłobuck, Henryk Kiepura – wiceprezes zarządu Wojewódzkiego ZOSPOSP RP w Kłobucku, Dariusz Pilśniak – wiceprezes zarządu ZOSP RP w Kłobucku, Krystian Kotynia – Burmistrz Krzepic, Piotr Krzemiński – Komendant Miejsko-gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Krzepicach, Mateusz Kluba – Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach, Radni: Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, a także Czesław Słomian – Prezes Kombinatu w Lipiu.

J.B.

J.B.

redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *