Ministerstwo Sportu i Turystyki w odpowiedzi na zapotrzebowanie trenerów i zawodników decyzją ministra Witolda Bańki od 29 lutego 2016 roku uruchomiło przełomowy program bezpośredniego wsparcia sportowych środowisk lokalnych - Program KLUB, który obejmie ok. 1000 małych klubów sportowych.

 

 • Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń).
 • Na realizację programu w 2016 roku przeznaczono kwotę 15 000 000 zł.
 • Pogram może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2016 roku.
 • Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu KLUB nie może przekroczyć 10 000 zł w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję.
 • Program KLUB będzie realizowany poprzez dofinansowanie wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.
 • Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Plik do pobrania PROGRAM KLUB (PDF).

Reklamy

Stihl

Najnowsze na stronie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Reklamy

Grzyb