Burmistrz Kłobucka ogłasza konkurs na wykonanie projektu logotypu Gminy Kłobuck (mogącego zawierać również hasło promocyjne) oraz grupy logotypów gminnych jednostek organizacyjnych w Kłobucku.

 

 

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logotypu Gminy Kłobuck (mogącego zawierać również hasło promocyjne) oraz grupy logotypów gminnych jednostek organizacyjnych w Kłobucku tj. Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Kłobucku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.

Logotypy staną się oficjalną identyfikacją graficzną Gminy Kłobuck oraz jednostek organizacyjnych i będą przeznaczone do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych.

Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów zamieszkałych lub posiadających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych.
   
Załączniki znajdują się na stronie Gminy Kłobuck 

http://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/KONKURS-NA-LOGO/idn:1007

Urząd Miejski w Kłobucku

Reklamy

Najnowsze na stronie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Reklamy

Raftynk