2016-03-23. Krzepice. Geologiczne Wyżyna Krakowska kształtowała się około 150 mln lat temu. Morze na tych terenach osadzało iły rudonośne, najbliżej powierzchni ziemi te w okolicach Zawiercia, Częstochowy, Kłobucka i Krzepic, aż do Wielunia. Najważniejsza część Jury leży między Krakowem a Częstochową, ale pomiędzy Wieluniem i Działoszynem jest ulokowana Wyżyna Woźnicko-Wieluńska o powierzchni około 3700 km2. Znajduje się tutaj m.in. Załęczański Park Krajobrazowy z formami wapiennymi, a na wschód od Wielunia leży północna granica Wyżyny Krakowskiej...

 

To głównie obszar okolic Pajęczna i Ważnych Młynów. Morze górnojurajskie osadziło tutaj kilka odmian wapieni, a skała ta bogata jest w skamieniałe szczątki prehistorycznych organizmów morskich. Przez miliony lat czas gromadził na dnie morza grube warstwy zbudowanych z węglanu wapnia szkieletów i pancerzy morskich stworów, tworząc grube pokłady wapienia.

Gdzieś między 190mln, a 145mln lat temu na ziemi trwał okres jurajski. W tamtym okresie pojawiają się pierwsze belemnity, będące wraz z amonitami głównym elementem bezkręgowców. Rozwijają się gąbki i masowo występują sinice oraz glony, z którymi budują prehistoryczne rafy. Krzemionka z rozpuszczonych gąbek tworzy w wapieniach jury - krzemienie. Coraz liczniej pojawiają się małże i ramienionogi. Pojawiają się rekiny oraz pierwsze płaszczki – protoplaści obecnych form. Jura wraz z kredą to okres rozwoju gadów, zwłaszcza morskich, w tym morskich krokodyli. Na lądzie rozwijają się latające pterodaktyle, dominują dinozaury, przede wszystkim zauropody. Pod koniec okresu jurajskiego żył największy drapieżny dinozaur tego okresu – allozaur. Ziemia na terenach Polski  za wyjątkiem Sudetów przykryta jest utworami jury. W płytkim morzu osadzają się grube warstwy wapieni, budujących Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Licznie występujące tam skałki np. Maczuga Herkulesa reprezentują dawne rafopodobne budowle gąbkowo-glonowe. Skałki te są ostańcami wypreparowanymi spośród bardziej miękkich wapieni płytowych powstałych w wodach otwartych. W rejonie Gór Świętokrzyskich odsłonięte są lądowe osady piaskowców i mułowców dolnej jury z bardzo bogatymi zespołami tropów dinozaurów. W tym okresie powstają skałki pienińskie oraz wapienie tatrzańskie. Z wapieni utworzonych z masowych nagromadzeń bezłodygowych planktonicznych liliowców Saccocoma zbudowany jest sam wierzchołek Giewontu. Osady jurajskie występują na znacznych obszarach Niżu Polskiego.

Z tego właśnie okresu w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Krótkiej 2 w Krzepicach można oglądać ekspozycję skamieniałości. Przygotowali ją należący do Krzepickiego Koła Kolekcjonerów: Kazimierz Kulejewski, Marek Woźniak, Kazimierz Dragan, Paweł Pyrak, Tomasz Dyluś i Janusz Kopacz. Panowie prezentują ekspozycję szczątków organizmów zachowanych w skałach, ale nie tylko. Oglądając wystawę można natknąć się na przykład na zęby rekina. Wśród ekspozycji liczącej kilkadziesiąt eksponatów nie brakuje skamieniałych koralowców, amonitów, małż, ślimaków, czy zębów pradawnych zwierząt.

Zapraszamy do oglądania wyjątkowej wystawy.

Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek do godziny 16.00.

Opracowanie: Jarosław Brzęczek

Zdjęcia i informacje: GOK Krzepice

Reklamy

Robokop

Najnowsze na stronie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Reklamy