2016-04-05. Informujemy czytelników, że do końca kwietnia 2016 r Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie oczekuje na stare obrazy o tematyce sakralnej, przechowywane w wielu domach, które można do nas przynosić. To istotny element naszej lokalnej kultury, a jednocześnie udział GOK w obchodach rocznicy 1050-lecia chrztu Polski.

Często właściciele zastanawiają się co zrobić z obrazem, który przez lata wisiał w domu dziadków. Zdarza się, że są to dzieła o znacznej wartości nie tylko pamiątkowej ale i artystycznej. Aby poznać i zbadać ten aspekt lokalnego dziedzictwa, zaprosiliśmy do współpracy Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej. Dyrektor Muzeum – Ks dr Bogdan Blajer dokona przeglądu, klasyfikacji i opisu wypożyczonych nam obrazów. 13 maja 2016, w przededniu „Zielonych Świątek”, zapraszamy na wernisaż wystawy pt „Świątki”.

Wszystkich zainteresowanych tematem, chcących lepiej poznać i pokazać swoje rodzinne pamiątki zapraszamy do kontaktu z GOK w Miedźnie. Po zakończeniu wystawy obrazy wrócą do właścicieli.
Patronat medialny nad projektem objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Opracowanie i zdjęcia: Justyna Mazurek GOK Miedźno

Reklamy

Grzyb

Najnowsze na stronie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Reklamy

Raftynk