2016-02-17. Fragment rozmowy z Henrykiem Machem - wójtem Gminy Przystajń po podpisaniu umowy o dofinansowanie zakończonego już zadania, na który pierwotnie zaciągnięto kredyt.

Od kilku tygodni niepotwierdzoną oficjalnie informacją było znaczne dofinansowanie zakończonych kilka lat temu inwestycji związanych z Gimnazjum w Przystajni. Chodzi tutaj o zadanie pn. „Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej” w wysokości 7 584 071,75zł. Pytam wójta Henryka Macha w Gminie Przystajń jak wygląda stan obecny?

Henryk Mach: „Tak, nieoficjalna informacja od jakiegoś czasu pojawiała się w rozmowach, jednak chociaż nie jestem przesądny, to wolałem poczekać na jej potwierdzenie, żeby nie zapeszać ;). W chwili obecnej już nie oczekujemy na podpisanie umowy przez Urząd Marszałkowski o dofinansowanie zadania, umowa została podpisana 12 lutego.”

To świetna informacja dla włodarzy i mieszkańców, takie środki pozwolą na nowe inwestycje, które dla gminy są niezbędne. Od dawna czeka na realizację między innymi rewitalizacja rynku w centrum Przystajni, a to przecież tylko część z koniecznych prac na terenie gminy.

Przypomnę, iż Gmina Przystajń złożyła w 2008 r. w ramach naboru dla Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej”. Wniosek nie otrzymał dofinansowania mimo pozytywnej oceny. Znajdował się na dalekiej pozycji listy rezerwowej projektów przeznaczonych do dofinansowania.

Projekt obejmował budowę obiektu składającego się z gimnazjum z halą sportową oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby gimnazjum, hali sportowej oraz stołówki szkolnej.

Wartość robót i dostaw (bez robót dodatkowych) wyniosła 11 911 916,29 zł. Na powyższe zadania gmina Przystajń otrzymała dofinansowanie 2 500 000 zł z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na pierwszą w gminie pełnowymiarową salę gimnastyczną.

Pozostałą kwotę wydatków na realizację inwestycji Gmina Przystajń pokryła z własnych środków w tym kredytu bankowego. Gmina na ten cel zaciągnęła kredyt na ponad 7 milionów złotych, co znacząco ograniczyło możliwości inwestycyjne samorządowców.

W 2015 r. pojawiła się szansa na uzyskanie dofinansowania w ramach złożonego w 2008 r. wniosku do RPO WSL na lata 2007-2013. Za wyborem projektu do dofinansowania przemawiało to iż inwestycja została w całości wykonana i zakończona, zgodnie z treścią złożonego wniosku o dofinansowanie.

Henryk Mach: "Po powzięciu informacji, że program RPO na lata 2007-2013 nie został ostatecznie rozliczony, poczyniliśmy starania o uzyskanie dofinansowania w ramach złożonego 2008 wniosku. Wymagało to wielu wyjazdów, rozmów i wymiany korespondencji z władzami woj. śląskiego. Jak widać było warto”.

Po aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej zadanie zostało wybrane do dofinansowanie Uchwałą  Nr 20/86/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 stycznia 2016 r..

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Opracowanie: Jarosław Brzęczek

Reklamy

Biuro Rachunkowe Breś

Najnowsze na stronie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Reklamy

Luk-Pol