Po raz drugi został złożony wniosek o przeprowadzenie referendum o odwołanie Wójta Gminy Panki. Zgodnie z prawem wniosek złożyli mieszkańcy, którzy mają dość panujących w pankowskim Urzędzie Gminy rządów Wójta Praskiego, braku poszanowania prawdy, prawa i moralności. Tym razem wniosek jest rozszerzony o odwołanie Rady Gminy, która nie zdecydowała w głosowaniu o przeprowadzeniu referendum. Ostatniego października dokumenty zostały złożone do Urzędu Gminy w Pankach i do Komisarza Wyborczego w Częstochowie. Od tego czasu biegnie termin 60 dni na zebranie podpisów mieszkańców gminy, by referendum doszło do skutku.

Decyzję o złożeniu podpisów na wniosku referendalnym podjęli wszyscy kontrkandydaci Wójta Praskiego z poprzednich wyborów oraz Przewodnicząca Rady Gminy. W kolejności alfabetycznej: Krzysztof Antończak, Urszula Bujak, Dorota Gmyrek, Łukasz Kiedrzyn oraz Zbigniew Wydmuch.

Z rozmów przeprowadzonych z osobami, które podpisały się na liście wynika wprost, że tak jak obecnie urzędujący wójt, nie może postępować człowiek na jego stanowisku, stąd decyzja o oddaniu spraw w ręce wyborców, którzy swoją obecnością na referendum zdecydują czy chcą zmian. Co więcej, decyzja Rady Gminy, by nie poprzeć woli wyborców o referendum, którą znali przed głosowaniem (podpisane przez około 200 osób karty o odwołanie wójta), odbiera mandat społeczny również jej przedstawicielom na sprawowanie funkcji radnych.

Na prośbę organizatorów, na stronie www.klobucka.pl dostępna jest do pobrania karta, którą każdy z mieszkańców może pobrać, wydrukować i uzupełnioną o podpisy dostarczyć dowolnej z osób wskazanych powyżej. Organizatorzy proszą również o zbieranie podpisów pośród rodziny i znajomych niezadowolonych z pracy Wójta i Rady, by jak najszybciej zebrać wymaganą prawem liczbę podpisów koniecznych do przeprowadzenia referendum.

KARTA POPARCIA REFERENDUM (plik PDF)

Co ważne dla osób mających jakiekolwiek obawy związane z ewentualnym ujawnieniem nazwisk z listy – podpisane dokumenty nigdy nie trafią do Urzędu Gminy w Pankach. Zgodnie z procedurą zostaną dostarczone bezpośrednio do biura Komisarza Wyborczego w Częstochowie, gdzie po sprawdzeniu zgodności danych i zliczeniu głosów zostaną zabezpieczone i oplombowane, a następnie trafią do archiwum, skąd mogą zostać wyjęte jedynie na wniosek odpowiednich służb w tym m.in. prokuratora. Nie ma więc obaw, że ktoś niepowołany dowie się kto swoim głosem wnioskował o referendum.

DANE REFERENDALNE

Przypominamy poniżej konieczne do spełnienia wymogi, by do referendum doszło i było ono ważne.
•    5090 - mieszkańców liczy gmina Panki
•    4169 - mieszkańców jest uprawnionych do głosowania w gminie Panki
•    2337 - Kart Ważnych złożono w wyborach samorządowych w 2014 roku w gminie Panki
•    1402 - wyborców musi oddać głos by spełnić warunek 3/5 głosów w referendum
•    417 - podpisów stanowi minimum na koniec II kwartału, by odbyło się referendum (10%)
•    60 - dni mają mieszkańcy na zebranie podpisów
•    30 - dni ma Komisarz Wyborczy na zbadanie wniosku, sprawdzenie podpisów itp.
•    5 - osób z prawem wyborczym konieczne było do złożenia wniosków o referendum

Dane dotyczące ilości uprawnionych do głosowania w gminie Panki oparte są o informacje systemu „Wsparcie Organów Wyborczych” (WOW). Na koniec II kwartału 2016 roku w gminie Panki jest 4169 osób uprawnionych do głosowania na łączną ilość 5090 mieszkańców, figurujących w stałym rejestrze wyborców. Wynika to z meldunku okresowego na koniec II kwartału 2016 roku.
Od 1 listopada w rękach wyborców leży decyzja o pozostawieniu lub odwołaniu Wójta Praskiego i Rady Gminy. Czytelnicy tygodnika klobucka.pl i innych lokalnych gazet mieli okazję na przestrzeni dwóch miesięcy wyrobić sobie opinię na temat działania radnych i wójta. Zdążyli zobaczyć, jak wygląda zarządzanie gminą, konkursy na stanowiska urzędnicze, konkursy na dyrektora szkoły, obrona przed zarzutami i sprzeczne ze sobą oświadczenia. Dotychczas decyzje leżały poza możliwościami mieszkańców – cały czas, to kto inny miał wpływ na bieg spraw. Teraz to wyborcy mogą zdecydować czy chcą, aby doszło do zmian czy też nie przeszkadza im obecna skompromitowana władza gminna. Władza, która odgraża się mieszkańcom, radnym, opozycji i wszystkim, którzy jej nie popierają. Kluczy, zmienia opowieści i narrację, kłamie, byle tylko nie opuścić stanowisk, które obsadza. Co gorsze jednak – narusza prawo, czego dowodem jest chociażby ostatnie pismo Wojewody Śląskiego w sprawie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach.

Powiązane artykuły:

Panki. Skandal wokół Wójta Praskiego

Panki. Wójt Gminy Panki sprawcą skandalu obyczajowego

Vendetta sołtysa Kozaka

Unieważniony konkurs w KonieczkachJarosław Brzęczek

Reklamy

Luk-Pol

Najnowsze na stronie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Reklamy

Grzyb