Za niecałe dwa miesiące, w niedzielę 5 marca mieszkańcy gminy Panki zdecydują o losach Wójta Praskiego i Rady Gminy. Pełnomocnik grupy inicjatywnej Krzysztof Antończak 28 grudnia dostarczył komplet dokumentów do Komisarza Wyborczego w Częstochowie. Na 61 kartach dostarczono 476 podpisów (wymagane do przeprowadzenia referendum 417). Z arytmetyki wyborczej wynika, że aby referendum było ważne, do lokali wyborczych musi pójść 3/5 wyborców z wyborów samorządowych 2014 roku.

UAKTUALNIONE 16.01.2016.

W poniedziałek 16 stycznia Tomasz Pidzik, wydał w tej sprawie postanowienie i potwierdził planowaną datę referendum. Jak można dowiedzieć się z dokumentów na stronie Komisarza, głosowanie odbędzie się w niedzielę pomiędzy 7:00, a 21:00. We wtorek 17 stycznia w tej sprawie zebrała się Rada Gminy w Pankach wraz z Wójtem Praskim. O szczegółach związanych z głosowaniem w tym kartach do głosowania (będą dwie osobne dla odwołania wójta i rady)powiadomimy czytelników osobno. Do trzeciego lutego jest czas, by zgłosić  składy komisji, a te złożone będą z 8 osób – 4 z grupy inicjatywnej i po 2 ze strony wójta i rady. Trzeciego lutego również, pojawi się obwieszczenie o granicach obwodów, a  do 12 lutego pojawi się spis uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu. O północy 3 marca  kończy się kampania przedreferendalna, a dwa dni później mieszkańcy zdecydują o być, albo nie być wójta i radnych, o których głośno od pół roku.

GENEZA PROBLEMU

W Pankach od dawna trwają przepychanki pomiędzy zwolennikami, a przeciwnikami Bogdana Praskiego – Wójta tej gminy. Od sierpnia, kiedy to użytkownicy Facebooka mogli zobaczyć kompromitujący film, na którym uwidoczniono postać bohatera skandalu obyczajowego, gmina jest areną nieustającego zainteresowania mediów. Po skandalu związanym z emisją nagrania na portalu społecznościowym, pojawił się szereg zarzutów w stosunku do włodarza lub osób jemu bezpośrednio podległych.

Najważniejsze z nich podnoszone m.in. przez Przewodniczącą Rady Gminy, a szeroko opisywane również w tygodniku klobucka.pl, to mobbing w stosunku do obecnych i byłych pracowników Urzędu lub jednostek organizacyjnych podległych Gminie. Ponadto nepotyzm, niegospodarność, a także rażące naruszenie prawa przy obsadzie stanowiska dyrektora szkoły w Konieczkach. Zarzutów jest wiele, jednak nie będziemy ich ponownie omawiać, zainteresowanych zachęcam do odwiedzenia strony www.klobucka.pl, na której zamieszczone są artykuły ukazujące skalę problemu. Obecnie w powyższych sprawach prowadzone są postępowania m.in. w prokuraturze krajowej. Na terenie powiatu przesłuchano również kilka osób związanych ze zgłoszeniami – w ich ocenie - naruszeń prawa, których dopuścił się Wójt Bogdan Praski. Odpowiedzi na wiele pytań związanych m.in. z nieobyczajnym nagraniem być może nie poznamy nigdy, do tego bowiem sprowadzają się odpowiedzi, które uzyskujemy u prokuratora Tomasza Ozimka, rzecznika prokuratury w Częstochowie. Inne związane z naruszeniami prawa w sprawie obsadzenia stanowiska w Konieczkach poznamy niebawem.

CO DALEJ Z WÓJTEM I RADĄ GMINY?

Najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców gminy Panki jest uzyskanie odpowiedzi co dalej z Wójtem Bogdanem Praskim. Hipokryzja gminnych radnych sprawiła, że nie zdecydowali oni o przeprowadzeniu referendum o jego odwołanie. Jako szczególny jej przejaw wskazać należy zachowanie radnego Olczyka, który jako jedyny z grupy podpisał się na liście za referendum, by w chwili głosowania oddać swój głos przeciwko tej inicjatywie. Co więcej w jego przypadku pojawiły się głosy akcentowane przez samego Wójta Praskiego, że radni (w domyśle Olczyk – przyp. red.) byli zastraszani przez niewymienionych z nazwiska mężczyzn. Ze względu na charakter zdarzenia należałoby chyba uznać, że zastraszanie zgłasza się policji, a nie „wypłakuje w rękaw” wójtowi.

Na sesji, w której głosowano za lub przeciw referendum okazało się, że większość radnych nie chce, by Wójt posadę utracił. Czy były to głosy mieszkańców czy samych radnych? Tutaj zdania są podzielone. Radni uważają, że otrzymali mandat od mieszkańców, by w ich imieniu decydować o tak ważnej społecznie tematyce, jaką jest referendum. Wielu mieszkańców uważa jednak inaczej, czego dowodem zebranie w pierwszym odruchu kilkuset podpisów o odwołanie Praskiego ze stanowiska, które dostarczono Wojewodzie Śląskiemu. Na sesji pojawiło się kilku zwolenników Bogdana Praskiego, w tym właściciele kilku lokalnych firm i sołtys Praszczyków. Ten ostatni odczytał listę przeprowadzonych za czasów Praskiego inwestycji. Czytanie sprawiało wyraźny problem sołtysowi przez co trwało niemal godzinę. Całość sprawiała wrażenie oderwane od rzeczyw

Zachowanie radnych na kolejnych sesjach pogłębiało tylko poczucie absurdu. Nieobecność niemal wszystkich popierających Wójta radnych (ośmiu z dziewięciu nie przyszło na sesję nadzwyczajną), a także absencja samego Wójta i najważniejszych osób w Gminie na sesji ukazało, że niektóre osoby zwyczajnie nie nadają się do pełnienia funkcji publicznych. Kolejne spotkanie radnych, na którym poruszano m.in. temat drogi na Aleksandrowie i rażące naruszenie prawa w związku ze szkołą w Konieczkach. W sprawach tych z jednej strony padło zapewnienie, że prawo nie zostało naruszone, a jeśli – to zadecyduje o tym dopiero sąd, z drugiej strony według Wójta drogę wykonano „lepiej niż dobrze” – jak odpowiedział na zapytanie jednego z mieszkańców. Całość zakończył znowu skandal. W pewnej chwili Wójt wstał od stołu i nie mówiąc nic wyszedł ze spotkania, by już nie powrócić.

Ilością zorganizowanych sesji w okresie od końca wakacji do końca roku, można by obdzielić trzy gminy. Widząc brak zainteresowania części radnych przeprowadzeniem referendum, jak również lekkim traktowaniu prawa, mieszkańcy powołali komitet, który złożył wniosek o przeprowadzenie referendum mające na celu odwołanie Wójta i Rady Gminy w Pankach. W terminie niecałych 60 dni zostały zebrane wymagane prawem podpisy mieszkańców popierających ideę przeprowadzenia referendum. W środę 28 grudnia wraz z resztą dokumentacji zostały dostarczone do Komisarza Wyborczego w Częstochowie. Złożono 61 list, z których po wnikliwej analizie usunięto około 20 nazwisk z przyczyn błędów lub niepełnych danych. Wymagana do przeprowadzenia referendum ilość - została zebrana. Przypomnijmy na koniec, data referendum została ustalona na niedzielę 5 mara 2017 roku.

Jarosław Brzęczek

Reklamy

Stihl

Najnowsze na stronie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Reklamy

Stihl