Jak pisaliśmy gmina Panki pozyskała kilkaset tysięcy złotych na przebudowę dróg gminnych. W planach urzędu jest modernizacja ulic 3-maja, Słonecznej i Wspólnej, w tym również skrzyżowania z ulicą Zieloną i nieco dalej z Powstańców Śląskich. Gmina kilka miesięcy temu złożyła wniosek o dofinansowanie do Województwa, które przewidziało rozdział środków z puli Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, czyli tak zwanych „schetynówek”.

Dofinansowana ma być przebudowa ulic o łącznej długości 1412 metrów. Wartość robót planuje się na kwotę 1 714 744,00 zł, z czego połowa to środki własne. Planowane przez gminę roboty objąć mają również zaniedbany most na Pankówce, którym przed laty jeździła wąskotorówka z urobkiem rudy na bocznicę przy stacji Panki. Obecnie most nie spełnia standardów, mimo to jest czasem wykorzystywany, jako skrót pomiędzy Wspólną, a Zieloną, który pozwala zaoszczędzić około kilometra drogi. Przebudowany most ma mieć długość 21 metrów i szerokość niemal 8.

Jezdnie na wymienionych ulicach mają mieć asfaltową nawierzchnię o szerokości 5 metrów. Szczegółowe dane zawierają długości modernizowanych ulic. I tak 3 – Maja i Wspólna mają być przebudowane na odcinku łącznym o długości około 440 metrów, a Słoneczna 220. Planowane jest również ułożenie 2 metrowej szerokości chodników wzdłuż tych ulic, wykonanie odwodnienia i utwardzenie pobocza.

Jak wynika z dokumentów, które ukazały się na stronie Województwa, Wojewoda śląski zatwierdził dofinansowanie wniosku, obecnie do 26 marca gmina czeka na oferty zainteresowanych wykonawstwem firm.

Struktura finansowa tego przedsięwzięcia ujęta w planach budżetowych na ten rok wygląda następująco: środki własne gminy - 772 278,00 zł; dotacja – 857 372,00 zł; kredyt 896 072,00 zł. Razem to: 2 584 548 zł.

W ramach planowanej modernizacji przewidziano również prace dodatkowe w obrębie ulic Wspólnej i Słonecznej. Przy tej pierwszej ma zostać zbudowana kanalizacja, na którą składać się mają środki własne gminy w kwocie 10 tys. zł i kredyt 296 000,00 zł, z kolei wodociąg dla mieszkańców ulicy Słonecznej ma zostać wybudowany wyłącznie dzięki zaciągniętemu kredytowi o wartości 54 735,00 zł.

Cała inwestycja to dodatkowy kredyt do spłacenia przez gminę w wysokości 1 246 807,00 zł

Reklamy

Farmer

Najnowsze na stronie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Reklamy

Kala