Spis treści

W kwietniu ubiegłego roku deficyt budżetowy gminy Wręczyca Wielka wynosił 6 861 710,21 zł. Od początku roku urzędnicy szukali rozwiązań, by ostatecznie zdecydować o emisji obligacji gminnych, by pokryć brakujące kwoty w finansach.

By zrolować gminne długi urzędnicy nie sięgnęli po wyrafinowane systemy inżynierii finansowej, obligacje najlepiej rozwiązywały ich problemy. Wyemitowano wieloletnie obligacje z różnymi okresami zapadalności spłaty – co rok, przez dziesięć lat, na kwotę 1000 zł każda. Pół roku później zarządzeniem z 7 listopada wprowadzono zmiany wydatków w by pokryć deficyt budżetowy. Łącznie wyemitowanych zostało 7100 obligacji na 7 100 000zł (siedem milionów, sto tysięcy złotych). Gmina zwiększyła też zadłużenie o kolejny kredyt w wysokości 430 000 zł, dzięki czemu urząd można było spłacić deficyt budżetowy. Łącznie kwota długu Gminy Wręczyca Wielka na koniec 2017 roku wynosił około 22 783 931,51 zł (na 30 czerwca 2017 19 841 927,97 zł – 29,55% planowanych dochodów na 2017 rok).

Jak już pisaliśmy na łamach klobuckiej.pl poprzez obligacje spłacono wcześniej zaciągnięte zobowiązania w tym kredyty, pożyczki czy wyemitowane obligacje. Gdyby nie rolować obecnego zadłużenia o większych inwestycjach w gminie Wręczyca Wielka mieszkańcy mogliby zapomnieć. Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia dla poszczególnych gmin nie da się w zasadzie oszukać, to właśnie on hamuje apetyty wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast przed nadmiernym zadłużaniem.

Ubiegłoroczny budżet wynosił około 66 milionów złotych. Na koniec roku długi tego samorządu wyniosły 1/3 wszystkich wpływów budżetowych. Planowanie inwestycji stało się karkołomnym zadaniem stąd szukanie ratunku w kolejnych długoterminowych zadłużeniach, by osiągnąć planowane inwestycje. Mamy za sobą pierwsze trzy miesiące nowego roku, urzędnicy zdecydowali, że czas pomyśleć o poszukaniu kolejnych środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych wcześniej obligacji na łączną kwotę 2 497 330,00 zł i… spłatę planowanego deficytu w kwocie 7 002 670,00 zł.

Obligacje pokryją wcześniejsze długi i tegoroczny deficyt, a co z ich spłatą i kosztami obsługi, odsetek itp.? Zostaną pokryte z dochodów własnych gminy za lata 2018 – 2027. Uchwała wejść ma w życie z dniem podjęcia czyli na najbliższej sesji, która zaplanowana jest na piątek 23 marca. Czy radni pozwolą Wójtowi na kolejne zadłużanie gminy tym razem na 9,5 miliona złotych? Przekonamy się jeszcze w tym tygodniu.

Przypomnijmy w tym miejscu artykuł dotyczący tego samego problemu tyle, że rok wcześniej:

Reklamy

Robokop

Najnowsze na stronie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Reklamy