Szóstego kwietnia najlepiej poinformowana w poczynaniach pankowskiej gminy gazeta – wpankach.pl poinformowała, że będzie drugi przetarg na ścieżkę rowerową ze Zwierzyńca Trzeciego do Janików. Tylko ta inwestycja stała się okazją, by chwalono się nią na łamach wspomnianej gazety wielokrotnie...

Mogliśmy przeczytać, że urząd uzyskał kolejne środki z unijnych dotacji. Pod koniec roku wójt twierdził, że ponad dwadzieścia milionów wydają na inwestycje w 2018 roku. W marcu pisano, że w kwietniu ruszą prace, a w kwietniu wspomniano o szansie, by jeszcze w tym miesiącu ruszyły prace...

Nic z tych planów nie będzie. Zapomniano też poinformować redaktorów, że nie będzie drugiego przetargu, bo nie ma kasy. Sami redaktorzy zapomnieli poinformować, że z tak często omawianej przez nich inwestycji nic nie będzie - chociaż chwalono się nią przez niemal rok. Przypomnijmy:

12 lipca 2017 "GMINA OTRZYMA KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE

Panki pozyskały blisko 214 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej z Janik do Zwierzyńca Trzeciego. To prawie 64 proc. prognozowanych kosztów całej inwestycji, która ma zamknąć się kwotą 335 tys. zł. – Nasz wniosek był bardzo dobrze przygotowany i tym samym uzyskał najwyższą punktację spośród złożonych – mówi Elżbieta Wachowska, sekretarz gminy (…) Efekty naszej pracy już niedługo zyskają realny kształt w postaci kolejnej zrealizowanej inwestycji (…). O pieniądze starało się wiele podmiotów. Pięć wniosków złożyła sąsiadująca Przystajń. Cztery aplikacje ze względu na negatywną ocenę wstępną nie kwalifikowały ich do oceny. Na kolejny pozyskała tylko 46 tys, zł. Oprócz Panek, duże środki popłyną też do gminy Lipie, Opatowa, Kłobucka i Krzepic."

30 listopada 2017 "PONAD DWADZIEŚCIA MILIONÓW NA PRZYSZŁOROCZNE INWESTYCJE. REKORDOWY BUDŻET GMINY

Za 340 tys. zł powstanie ścieżka rowerowa z Janików do Zwierzyńca Trzeciego. I w tym przypadku lwią część kosztów sfinansują środki zewnętrzne. Ponad 215 tys. zł pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich."

8 marca 2018 "POZYSKALI DOTACJĘ, TERAZ ROZPISZĄ PRZETARG. JEST SZANSA, ŻE W KWIETNIU RUSZĄ PRACE

Prawie 214 tys. zł dofinansowania otrzyma gmina na budowę ścieżki rowerowej w Janikach i Zwierzyńcu Trzecim. Wczoraj władze gminy wspólnie z zarządem województwa podpisały stosowną umowę."

6 kwietnia 2018 "OGŁOSZONO PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ DRÓG W PANKACH

Będzie drugi przetarg na ścieżkę rowerową" .

W artykule z 30 marca pisaliśmy, że "czas na prace drogowe jest wyjątkowo zły ze względu na rok wyborczy. Koniunkturę wykorzystują firmy wykonujące zlecenia dla urzędów, których właściciele doskonale wiedzą, że obecną kiełbasę wyborczą można opchnąć gminom w cenie wyjątkowo drogiej szynki. Czy więc przewidziane wydatki będą wystarczające czy gmina będzie musiała sypnąć dodatkowym groszem? Przekonamy się wkrótce, jak jednak podaje samorząd.pap.pl opierając się o rozmowy z marszałkami województw, ceny robót drogowych rok do roku wzrosły nawet o 100 procent w stosunku do kosztorysów przygotowywanych przez samorządy. To niestety potwierdza nasze wcześniejsze doniesienia, dotacja jednak nie wzrośnie, ewentualne zwiększenie kosztów obciąży budżet gminy".

Okazało się, że nasze przewidywania były słuszne. Przetarg z marca nie będzie powtórzony. Wójt unieważnił postępowanie przetargowe gdy po otwarciu ofert ta najkorzystniejsza przekraczała pulę środków o 527 tys. zł, a kolejne były jeszcze wyższe. Z PROW gmina pozyskała jedynie 214 tys. zł., a zaplanowano na budowę ścieżki wydanie około 340 tys. zł.

W trakcie poniedziałkowej komisji budżetowej wójt zapowiedział przesunięcie środków do budowy dróg przy ulicach 3 maja, Słonecznej i Wspólnej, bo tam też trzeba wydać znacznie więcej niż przewidywał kosztorys inwestorski. Trzeba dołożyć 480 tys. zł i radni wraz z wójtem zachodzili w głowę „z czego można zrezygnować”. Na razie zrezygnowano ze ścieżki – bo do tego pomysłu można wrócić za rok… (może będzie się już martwić o to inny wójt? Kto wie.)

Póki co mieszkańcy, którym marzyła się jazda po wyasfaltowanej, leśnej drodze muszą obejść się smakiem – podobnie jak mieszkańcy Praszczyków gdzie droga niby jest, jednak niekompletna, a nikt nie umie zadać pytania – jak doszło do tego, że urzędnicy nie przystąpili do konkursu, do którego nabór niedawno się zakończył? Zapomnieli, nie umieli, nie chciało im się? Na to pytanie proponujemy odpowiedzieć sobie przy okazji najbliższych wyborów.

Reklamy

Raftynk

Najnowsze na stronie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Reklamy

Raftynk