Sobotnia uroczystość z 6 sierpnia 2017 z okazji stulecia OSP Starokrzepice miała wymiar szczególny. Jak mówił w czasie uroczystości Burmistrz Krzepic – Krystian Kotynia. Świętowano bowiem rocznicę działalności stowarzyszenia stawiającego sobie od początku istnienia cel niesienia w potrzebie bezinteresownej pomocy bliźniemu. Pomoc ta wyrażona jest w zawołaniu „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Strażacy ochotnicy zorganizowali się w ciężkich czasach u zarania odrodzenia się Polski.

Dwudziestego dziewiątego października 2015 roku przed notariusz Iwoną Marią Bezą w Kłobucku, stawili się właściciele działki ornej nr 761/2 o powierzchni 0,4982 ha w Kamyku, by podpisać z działającym w imieniu Gminy Kłobuck burmistrzem Jerzym Zakrzewskim umowę sprzedaży wskazanej działki ornej. Działka posiadała dostęp do drogi, nie była zabudowana, dzierżawiona, jak również obciążona wpisami do hipoteki. W tym czasie działka nie była ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W Dankowie 19 i 20 sierpnia br. odbędą się obchody 800-lecia Dankowa. Impreza odbywać się będzie na błoniach nad rzeką Liswartą w otoczeniu murów obronnych XVII - wiecznego zamku obronnego w Dankowie, jednego z najbardziej atrakcyjnych historycznie i turystycznie miejsc gminy Lipie.

Raz na cztery lata około czwarta część miliona kandydatów stara się o posadę radnego w wyborach samorządowych. Ubiegają się o prestiż, ale nie bez znaczenia również jest dieta która sięga często dwóch tysięcy złotych miesięcznie. W kadencji radnego, to łącznie nawet sto tysięcy złotych. Niemało.

W Serwisie Samorządowym PAP 25 lipca zostały opublikowane rankingi gmin. W oparciu o dane z bieżącego zestawienia, jak również za poprzedni rok, przygotowaliśmy informacje o działaniach inwestycyjne w gminach naszego powiatu. Na wstępie można powiedzieć, że powiat kłobucki wypada przeciętnie w skali kraju.

Jak co roku Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota i portal wspolnota.org przygotowali zestawienie najbogatszych samorządów w Polsce. W ubiegłym roku w oparciu o niego przygotowaliśmy dla czytelników raport dotyczący naszego powiatu. W tym roku zamieszczamy zestawienie uwzględniające trzy lata obecnej kadencji wójtów i burmistrzów. W dołączonym wykresie przedstawiamy dochody gmin na mieszkańca, a także średnią z tego okresu.

Od czterech lat na ternach po byłym Zamku w Krzepicach pojawiają się latem archeolodzy ze Stowarzyszenie Alchemia Czasu, by poszukiwać tutaj skarbów z czasów świetności tych ziem. Od kilku lat trwają prace nad odkryciem śladów zamku alchemików w Krzepicach. Dotychczas zgromadzono tysiące pamiątek odkrytych pod ziemią. W większości to drobne monety, groty strzał, potłuczona porcelana, słowem tysiące drobiazgów, z których każdy niesie przesłanie o życiu jego właściciela sprzed kilku stuleci.

Nie wiadomo już kto ma decydujący głos w sprawie pankowskiej szkoły. Dyrektora Renata Tomczyk, wójt Praski, a może sekretarz Wachowska? Pod koniec lutego b.r. pisaliśmy o Komisji Oświaty, która zebrała się 20 lutego dla zajęcia się problemem wynikłym z połączenia klas. We wrześniu ubiegłego roku doszło do połączenia zajęć wychowania fizycznego klas IV i V. To częsta praktyka stosowana w szkołach, gdzie klasy nie są duże, a szuka się oszczędności. Oszczędność spowodowała problem, którym zajmowali się nauczyciele, rodzice, a także radni.

30 lipca 2017 r. na orliku w Pankach dwanaście piłkarskich drużyn rywalizowało podczas młodzieżowego turnieju „Letniak Cup 2017”. W czwartej edycji wakacyjnej imprezy zagrali chłopcy urodzeni w 1996 roku i młodsi.

W ubiegłym tygodniu ogłoszono przetarg w sprawie wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w trzech sołectwach gminy Panki. Przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów. Termin zakończenia robót przewidziany dla wykonawcy wyłonionego w ramach przetargu to ostatni dzień czerwca 2018 roku. Oferenci mogą składać oferty do 1 sierpnia 2017r. w tutejszym urzędzie gminy.

Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach klobucka.pl gmina Panki za sprawą wójta Bogdana Praskiego po raz kolejny podpadła. Nieznane są rzeczywiste przyczyny, dla których wójt tej gminy złamał umowę dżentelmeńską zawartą pomiędzy wójtami, burmistrzami, starostami i prezydentem miasta Częstochowy w sprawie rozdziału środków, o które można się ubiegać w ramach RIT (Regionalnych Inwestycji Terytorialnych). Można jedynie przypuszczać, że powodem hazardownej decyzji o „wykiwaniu” tego zacnego gremium mogła być chęć przypodobania się wyborcom w przyszłorocznych wyborach samorządowych...

Wydarzenia z programu szóstej edycji, tej dorocznej imprezy trwały już od czwartku, a ich apogeum przypadło na sobotę i niedzielę. W trakcie Dni Jakubowych widzowie mieli okazje obejrzeć zawody sportowe, imprezy historyczne oraz koncerty muzyki sakralnej i rozrywkowej, w wykonaniu zarówno artystów lokalnych jak i spoza regionu. Mogli też uczestniczyć w zabawach, dyskotekach a w niedzielę, także w uświęconym tradycją Jarmarku Jakubowym.

Do 2027 roku planowane jest wydanie 107 mld zł w budowę dróg ekspresowych i autostrad. Do tego projektu zaliczana jest też budowana w naszym powiecie autostrada A1. Czy powstający właśnie na południu Polski ostatni odcinek autostrady A1 będzie bezpłatny? Tego chcą samorządowcy z Częstochowy. Na poniedziałkowym spotkaniu Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego, Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk nawiązał również do tego problemu. Apeli w tej sprawie było zresztą więcej, bo i wcześniej starano się o dodatkowe pieniądze na remonty i budowę dróg wiodących do autostrady na terenie naszego regionu.

Minęła połowa roku warto w tym miejscu zrobić krótkie podsumowanie trwających, zakończonych lub planowanych inwestycji na terenie gminy. Prócz środków zaplanowanych w budżecie na wydatki, są i takie, które wynikają z konkursów i dotacji w trakcie roku. Takim na przykład jest budowa ścieżki rowerowej ze środków uzyskanych w LGD. Jak informowaliśmy, Zielony Wierzchołek Śląska przyznał dotacje unijne dla wybranych inwestycji i wsparcia lokalnych działań. LGD w trzech naborach przekazała prawie 1,5 mln złotych dla wnioskujących o wsparcie.

Reklamy

Kala

Najnowsze na stronie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Reklamy

Biuro Rachunkowe Breś